Sužlugdė balsavimą: Vietos veiklos grupė liko be patalpų

Sužlugdė balsavimą: Vietos veiklos grupė liko be patalpų

Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“ iki šiol buvo įsikūrusi buvusio karinio komisariato patalpose Gargždų Klaipėdos g. 74. Tačiau jas turi perduoti Lietuvos kariuomenei. Tikėtasi, kad Klaipėdos rajono savivaldybės sprendimu bus skirtos kitos patalpos. Tačiau VVG patyrė akibrokštą: rugpjūčio pabaigoje vykusiame Tarybos posėdyje opozicija sužlugdė balsavimą.

Administracijoje 4 darbuotojai

Pagal Tarybos posėdžiui parengtą sprendimo projektą VVG „Pajūrio kraštas“ buvo numatytos kitos patalpos – Kvietinių g. 30, mat čia turėtų atsilaisvinti Švietimo skyriaus kabinetai. Ketinta sudaryti 3 metams negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį su VVG „Pajūrio kraštas“. VVG pirmininkė Raimonda Damulienė informavo, jog dėl patalpų stokos kyla problemų, siekiant užtikrinti sklandų, nepertraukiamą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimą. VVG administracijoje dirba 4 darbuotojai, daug vietos užima dokumentai. „Į VVG būstinę atvyksta ne tik projektų vykdytojai, bet ir daug potencialių pareiškėjų, besidominčių verslo priemonėmis, todėl patalpų klausimas yra svarbus ne tik VVG, bet ir atvykstantiesiems, ypač iš Klaipėdos rajono kaimiškų vietovių“, – akcentavo R. Damulienė.

Tarybos posėdyje svarstant šį klausimą nusišalino Alfredas Šiaulys (jo vadovaujama bendrovė „AR Šiauliai“ yra VVG „Pajūrio kraštas“ valdybos narys), Nerijus Galvanauskas (VVG jis atstovauja Klaipėdos rajono sporto klubų asociacijai), Raimundas Daubaris (jis ne vienus metus buvo VVG „Pajūrio kraštas“ narys, buvo išrinktas ir VVG „Pajūrio kraštas“ valdybos nariu, tačiau, tapęs Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariu, paliko VVG valdybą ir narystę). „Kadangi metai dar nepraėjo, tai nusišalinau, kad niekam nekiltų kokių nors abejonių“, – akcentavo R. Daubaris.

Argumentavo sutartį pratęsią

Tarybos opozicijos atstovai Sigitas Karbauskas, Ligita Liutikienė teiravosi, kiek yra gauta panašaus pobūdžio prašymų iš kitų asociacijų, bendruomenių ir t. t., kiek iš jų tenkinta ir kodėl. Turto valdymo skyriaus vedėjas Audrius Kampas paminėjo Gargždų bendruomenės, Paramos šeimai centro, Maciuičių–Kalniškės bendruomenės, Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro prašymus. Tačiau, anot jo, nė vienas nėra patenkintas. „Gal vyksta savų protegavimas?“ – teiravosi Viktoras Kura ir ragino pasvarstyti apie VVG įkurdinimą kaimiškoje vietovėje, juk ši organizacija ir orientuota būtent į kaimiškas teritorijas. Tačiau posėdyje meras Bronius Markauskas ragino užduoti konkrečius klausimus, o ne kelti hipotezes.

Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas akcentavo, kad dėl patalpų skyrimo sprendimus priima Taryba. Dar 2015 m. rugsėjo 1 d. buvo pasirašyta panaudos sutartis su VVG „Pajūrio kraštas“. Numatytas terminas iki 2022 m. Sutartį pasirašė tuometis Administracijos direktorius S. Karbauskas. Tad iš esmės sutartis dabar būtų tiesiog pratęsiama. Tačiau S. Karbauskas replikavo, esą Administracijos direktorius tik vykdo Tarybos pavedimus, o sutarties nutraukimo galimybė taip pat esanti. „Meras prisiekdamas žadėjo visiems būti teisingas“, – priminė jis ir atidėjęs mandagumą į šalį merui rėžė patarimų tiradą. L. Liutikienė stebėjosi, kodėl patalpas yra norima atiduoti panaudos sutartimi, jei vietos trūksta pačiai Savivaldybės administracijai. Anot jos, prioritetas turėtų būti Savivaldybės padaliniai, įstaigos. Politikė siūlė atidėti klausimo svarstymą, sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų visus prašymus ir nustatytų prioritetus. Tarybos narys Raimondas Simonavičius prie sprendimo projekto pasigedo korupcinio vertinimo pažymos.

Tarybos Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Jonas Dumašius akcentavo, jog kol sutartis nėra nutraukta, ją reikia vykdyti. Meras B. Markauskas paskelbė balsavimą, tačiau opozicijos atstovai akimirksniu nusprendė nebalsuoti, tad neužteko kvorumo sprendimui priimti. Balsavime dalyvavo tik 12 Tarybos narių, visi buvo už.

Nusišalinti pamiršo?

Tarybos narės Loretos Piaulokaitės-Motuzienės nuomone, buvo svarbu iškart paviešinti, kaip esą piktybiškai nebalsavo Tarybos opozicija dėl patalpų skyrimo „Pajūrio kraštui“. „Taip, pagal reglamentą Tarybos nariai turi teisę, bet neprivalo balsuoti vienu ar kitu klausimu. Tačiau žinant, kad net trys opozicijoje esantys Tarybos nariai siekė Seimo nario mandato, aš galvoju apie moralę ir atsakomybę prieš rinkėjus. Juk VVG „Pajūrio kraštas“ yra bene daugiausia investicijų į Klaipėdos rajoną pritraukianti nevyriausybinė organizacija. Beje, su asociacija interesais susieti opozicijos nariai apie nusišalinimą net nesvarstė. Ar tikrai tinkamai atstovaujate rinkėjams ignoruodami savo pasirašytas sutartis ir pasirinkdami nebalsuoti?“ – retoriškai feisbuke, savo paskyroje, klausė L. Piaulokaitė-Motuzienė.

Tarybos frakcijos „Kuriam kartu“ seniūnas S. Karbauskas „Bangai“ teigė pats nematęs priežasčių nusišalinti nuo klausimo svarstymo, priešingai – opozicijai esą dabar kaip niekad svarbu prižiūrėti valdančiųjų veiksmus. „Nebalsavau, nes po šiuo sprendimo projektu slėpėsi interesai, nebuvo antikorupcinio vertinimo pažymos, duomenų apie VVG „Pajūrio kraštas“ finansinę situaciją ir t. t.“, – argumentavo pašnekovas. Priminsime, kad anksčiau VVG „Pajūrio kraštas“ valdyboje buvo ir pats S. Karbauskas, kaip deleguotas Klaipėdos rajono savivaldybės valdžios atstovas (tuomet jis ėjo Administracijos direktoriaus pareigas). Valdybos nare teko būti ir jo žmonai Laimai Karbauskienei. Dabar ji taip pat susijusi su VVG „Pajūrio kraštas“. Ji yra narė kaip Lapių bendruomenės centro pirmininkė, narė, atstovaujanti L. Karbauskienės statybos įmonei, ir narė kaip ūkininkė. Vadinasi, visuotiniame VVG „Pajūrio kraštas“ narių susirinkime ji turi tris vietas.

Juridinio skyriaus vedėjas Vaidotas Jasas teigė, kad, vadovaujantis LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje bei LR Vietos savivaldos įstatymais, tikėtina, kad Tarybos narys S. Karbauskas turėjo nusišalinti nuo klausimo dėl patalpų skyrimo VVG „Pajūrio kraštas“ svarstymo. „Atkreipiu dėmesį, kad kiekvienu atveju Tarybos narys pats privalo įvertinti, ar svarstant vieną ar kitą klausimą gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas ir priimti sprendimą dėl nusišalinimo nuo sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo“, – sakė V. Jasas.

Asmeninio intereso neturi

Valdybos veikloje dalyvavo ir buvęs Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas, tačiau nuo klausimo svarstymo jis taip pat nenusišalino. VVG pirmininkė R. Damulienė dar ketvirtadienį tvirtino, kad jis tebėra valdyboje, tačiau V. Dačkauskas „Bangos“ korespondentę užtikrino, jog yra atsistatydinęs.

Diskusijose, ar skirti patalpas VVG, Tarybos posėdyje aktyviai dalyvavo ir L. Liutikienė, kuri taip pat anksčiau buvo valdyboje. „Nenusišalinau nuo klausimo svarstymo, nes jau yra praėję daugiau nei metai nuo to laiko, kai buvau valdyboje. Atstovauju gyventojams, neturiu jokio asmeninio intereso“, – užtikrino pašnekovė. Iš teisinės pusės taip ir rekomenduojama, kad turi praeiti vieni metai nuo vienų ar kitų saitų, pareigų pabaigos, kad būtų galima dalyvauti su jais susijusių klausimų svarstyme.

Nusivylė politikų sprendimu

VVG „Pajūrio kraštas“ yra organizacija, kuri įgyvendina „Leader“ programą. „Pritraukiame investicijas į kaimiškas vietoves. Mūsų teritorija yra visas Klaipėdos rajonas, išskyrus Gargždų miestą. Jau parengėme trečiąją strategiją, jos įgyvendinimui skirta per 2 mln. 385 tūkst. Eur. Esame pirmūnai, antroji mūsų strategija pristatoma kaip pavyzdinė, nes kūrėme bendruomeninį verslą ir šiandien esame kitų VVG mokytojai. Buvome pirmieji, kurie kūrėme darbo vietas ir teikėme paslaugas. Tačiau esu įsitikinusi, jog nesvarbu, kiek lėšų pritrauktume, opozicijos nuomonė būtų ta pati. Tikėtina, kad tai asmeninių sąskaitų suvedinėjimas“, – savo įžvalgomis dalijosi VVG „Pajūrio kraštas“ pirmininkė R. Damulienė.

Jos nuomone, S. Karbauskas, atsižvelgiant į jo žmonos narystę VVG, negalėjo dalyvauti klausimo dėl patalpų skyrimo svarstyme. R. Damulienė atvirai sakė, kad VVG yra nusivylusi tokiu politikų sprendimu: „Juolab kad sutartis tebėra galiojanti, ją pateikėme ir prie strategijos, todėl net neturime finansinės eilutės patalpų nuomai. Kreipėmės raštu dar kartą į Klaipėdos rajono savivaldybės merą, laukiame atsakymo. Paraleliai dairomės patalpų. Gargžduose sudėtinga rasti laisvas komercines patalpas, kainos taip pat didelės. Todėl neatmetame galimybės įsikurti ir Klaipėdoje. Jei sutartis nebus vykdoma, teks nuomotis patalpas darbo užmokesčio lėšomis.“

Agnė ADOMAITĖ

A. VALAIČIO nuotr.


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Karūnuotieji

Covid-19 nesirenka nei pagal amžių,…

Plačiau »

Agnė ADOMAITĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas