2019 Rugpjūčio 24
Kartu su 7 Žemaitijos rajonuose 25 000 egz. tiražu platinamu spalvotu informaciniu-reklaminiu savaitraščiu 

Iki 2019-02-22 skelbiamas darbdavių dokumentų priėmimas dalyvavimui Klaipėdos rajono Užimtumo didinimo 2019 metų programoje

Darbdavių atrankos kriterijai:

1. Įmonė, įstaiga įsipareigoja po dalyvavimo Klaipėdos rajono Užimtumo didinimo 2019 metų programoje nuolatiniam darbui priimti bent 1 laikinuosius darbus dirbusį asmenį (po laikinųjų darbų asmenį įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui);

2. Įmonė įsipareigoja priimti nuolatiniam darbui asmenis, kurie prieš įsidarbinant buvo priskirti programoje minimoms tikslinėms grupėms (žiūrėti 5 dalį);

3. Darbdaviams, kurie prisideda prie vietos socialinės infrastruktūros palaikymo ir plėt­ros, vykdantiems socialinę, istorinę reikšmę turinčias programas;

4. Ne pelno siekiančioms įmonėms ir organizacijoms;

5. Kaimiškose vietovėse įsikūrusioms įmonėms.

Įmonės, įstaigos ir organizacijos, norinčios dalyvauti Klaipėdos rajono Užimtumo didinimo 2019 metų programoje, iki 2019-02-22 turi pateikti laisvos formos paraišką, kurioje turėtų būti nurodytas programoje norinčių dalyvauti asmenų skaičius (nurodant, kuriam laikotarpiui, t. y. 3 ar 6 mėn. asmuo turėtų būti įdarbintas); įmonės, įstaigos ar organizacijos atitikimą 1, 2, 3, 4 ar 5 Programos kriterijams. Paraiška turi būti teikiama el. p. feliksas.zemgulys@klaipedos-r.lt  arba pristatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus sekretorei (202 kab.) arba Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriui (322 kab.).

Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis į Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 46) 470884 arba mob. tel. 8 610 40895.


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Pasirinkimai

Šiandien „Bangoje“ pasakojame istoriją apie priekuliškio žandaro Emilio Josuttis šeimos likimą. Po daugiau nei septyniasdešimties metų savo buvusių namų Priekulėje…

Plačiau »

Vilija BUTKUVIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar Rugsėjo 1- oji Jums yra naujos išlaidos?