Tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandos spręs socialines problemas

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandos spręs socialines problemas

Vicemerė Violeta Riaukienė pirmininkauja baigiamajam pasitarimui dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandų seniūnijose.

 

Jau baigėsi Klaipėdos rajono mero pavaduotojos Violetos Riaukienės inicijuoti naujai suburtų tarpinstitucinių komandų pasitarimai seniūnijose, kurių metu buvo aptarta tarpinstitucinių komandų veik­los problematika, kalbėta apie pagalbos šeimai paslaugų teikimo galimybes ir poreikį, bendruomenių prisidėjimo galimybes, mažinant bendruomenėje gyvenančių šeimų ir asmenų socialinę atskirtį.

Ieškos geriausių sprendimų vietoje

Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų tarpinstitucinės komandos buvo suburtos visai neseniai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Karbausko įsakymu. Šioms komandoms pavesta identifikuoti seniūnijose gyvenančių šeimų socialines problemas, numatyti problemų sprendimo veiksmų planą, numatant atsakingus asmenis, pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, rinktis į posėdžius ir dalintis turima informacija apie šeimas, siekiant socialinių problemų prevencijos. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandos spręs susidariusias problemas ir ieškos geriausių sprendimų vietoje.

Organizuotų pasitarimų metu seniūnijose buvo kalbėta apie tarpinstitucinių komandų seniūnijose veiklą, pristatytas socialinių paslaugų asmeniui, šeimai tink­lelis, išklausytos seniūnijose kylančios problemos. Labiausiai seniūnijose trūksta psichologų, edukacinių projektų, jaučiamas paslaugų visai šeimai, savitarnos dušų ir skalbyklų poreikis.

Kiekvienoje seniūnijoje problemos – skirtingos, todėl negalima visur pritaikyti vieno ir to paties problemų sprendimo modelio. Reikalingas gilesnis požiūris į situaciją iš visų pusių, visų institucijų akimis – tik taip bendradarbiaujant galima pasiekti realių rezultatų. Pasak Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotojos Violetos Riaukienės, tarpinstuticinis bendradarbiavimas būtinas sprendžiant socialines problemas: „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tikslas – sudaryti palankias sąlygas šeimoms gyventi saugioje aplinkoje, kurioje padedama siekti gyvenimo bei socialinių ryšių kokybės, tenkinant socialinius poreikius. Visiems aišku, kad pavienės, nederintai teikiamos paslaugos šeimai ar asmeniui tampa neveiksmingos ir neefektyvios.“

Paslaugų šeimai, asmeniui sąrašas lengvina pagalbos paieškas

Klaipėdos rajono savivaldybėje, bendradarbiaujant institucijoms, buvo sudarytas tikslus visų Klaipėdos rajono savivaldybėje teikiamų viešųjų paslaugų šeimai, asmeniui sąrašas. Paslaugos surašytos į tinklelį, kuriame specialistai ir gyventojai galės rasti ne tik kokios paslaugos yra teikiamos, bet ir kas, kur ir kada jas teikia, kam jos skirtos, kokia jų kaina. Šis tinklelis – nuolat pildomas. „Dalinimasis informacija, žinojimas, kur kreiptis pagalbos tam tikrose situacijose, padės ne tik specialistams, bet ir žmonėms, kurie nežino, kur ieškoti pagalbos, atsidūrus krizinėje situacijoje. Įstaigos, naudodamos paslaugų tinklelį, galės tinkamai siųsti žmogų ten, kur jam bus profesionaliai suteikta pagalba“, – teigė vicemerė Violeta Riaukienė.

Panašius paslaugų tinklelius siūloma susidaryti ir atskirose seniūnijose. Juose turėtų atsispindėti būtent toje vietoje teikiamos paslaugos šeimai ar asmeniui. Taip bus galima ne tik sužinoti visas teikiamas paslaugas, bet ir pamatyti, ko tam tikroje seniūnijoje trūksta, koks paslaugų poreikis.

Bus teikiama kompleksinė pagalba šeimai

Susitikimų su tarpinstitucinio bend­radarbiavimo komandomis metu Socia­linės paramos skyrius informavo apie rugpjūčio mėnesį prasidėsiantį prevencinį socialinių paslaugų projektą, kurio metu bus teikiama kompleksinė pagalba šeimai. Tai – psichologų konsultacijos, grupiniai užsiėmimai, įvairūs mokymai, skirti visoms šeimoms. Šis projektas bus vykdomas 4 metus. Paslaugas bus stengiamasi teikti kuo arčiau žmogaus: bibliotekose, seniūnijose, bendruomenių patalpose. Žmogui šios paslaugos nieko nekainuos. Psichologai dirbs tiek su vaikais, tiek su suaugusiaisiais, šeimomis, bus organizuojami pozityvios tėvystės mokymai, pagalba besiskiriančioms šeimoms. Mokymai, konsultacijos bus organizuojami ir tomis temomis, kurios aktualiausios konkrečiai seniūnijai, todėl tarpinstuticinio bendradarbiavimo komandos, pažįstančios savo seniūnijos gyventojus, bendraudamos su jais, galės nuspręsti, kokio pobūdžio mokymų reikėtų jų seniūnijos gyventojams, bendruomenei.

Komandų tikslas – konkrečios priemonės

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandų laukia daug darbo. Reikia identifikuoti ir išsikelti aiškias problemas ir jas spręsti, sudarant aiškų veiklos planą prevenciniam darbui, naudojant konkrečias priemones jau esamų problemų sprendimui. „Kiekvienas komandos narys kaip savo srities specialistas turi pagalvoti, ką gali padaryti dėl žmogaus. Jei dirbsime tik dėl „pliusiuko“, tai neverta dirbti visai. Svarbiausia padėti visoms šeimoms, rasti bendrą kalbą ir bendradarbiauti, kad matytume konkrečius tokio darbo rezultatus. Visų pirma parengsime tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandų darbo nuostatus, kuriuose būtų aiškiai apibrėžtos sąvokos, terminai, darbo algoritmai, kad visi kalbėtume ta pačia kalba. Seniūnijų tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandos tuomet pasirengs veiksmų planą, racionaliai naudos žmogiškuosius išteklius paslaugoms teikti ir problemoms spręsti bei apgalvos aiškias priemones planui įgyvendinti. Kartu su specialistais nusprendėme, kad komandoms reikalingi ir mokymai, nes pastebėjome, kad komandų nariams kartais trūksta teisinių ar psichologinių žinių“, – teigia vicemerė V. Riaukienė. Po tarpinstitucinių komandų pasitarimų seniūnijose taip pat nutarta pakeisti kai kurių komandų sudėtį, ją suvienodinant ir papildant socialiniais pedagogais.

Pasak vicemerės Violetos Riaukienės, seniūnijų tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandos yra skirtos ne tik „gaisrams“ gesinti, bet ir užkirsti jiems kelią: „Didysis mūsų tikslas – prevencinis darbas: dar neįsisenėjusios problemos pastebėjimas ir kuo ankstyvesnis jos išsprendimas.“

Ernesta STRAKŠYTĖ

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Kol šviečia saulė – reikia taisyti stogus

Pakalbėkime apie Europą, nes tai mūsų namai, o ne „kažkas ten Briuselyje“. Nėra namų be dūmų, bet jie kažkada išsisklaido.…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar jau maudėtės jūroje?