Talentingam chorvedžiui – mūsų pagarba

„Bangos“ laikraštyje perskaičiusi informaciją, kad Gargždų garbės piliečio atrankos komisija pasiūlė rajono Tarybai suteikti Gargždų garbės piliečio vardą Vidučiui Pranui Normantui, telefonu šia žinia pasidalijau su pažįstamais, buvusiais ansambliečiais.

Seniai seniai, dar sovietinės santvarkos laikais, rajono milicijos skyriuje buvo suorganizuoti moterų ir vyrų ansambliai, kurie dalyvaudavo Vidaus reikalų ministerijos organizuojamuose konkursuose ir koncertuodavo rajono organizacijose. Ilgą laiką šiems ansambliams vadovavo Vidutis Pranas Normantas.

Pradėjęs dirbti ansamblių vadovu, V. Normantas iš karto pagerino repertuarą: parinkdavo gražias, negirdėtas dainas, žymiai sudėtingesnes negu dainuodavome anksčiau. Dažnai po koncerto ateidavo į užkulisius kiti saviveik­lininkų vadovai prašyti gaidų. Repertuare atsirasdavo ir muzikos klasikos kūrinių: dainininkės Janina ir Alfreda atlikdavo nuostabų kompozitoriaus Č. Sasnausko duetą „Jau vakaras buvo...“ Kai tais laikais mūsų moterų ansamblis Vilniuje konkurse padainavo dar negirdėtą Galinos Savinienės tribalsę dainą „Tai gražiai gražiai mane augino...“ (žodžiai Just. Marcinkevičiaus), susižavėjo ne tik klausytojai, bet ir komisija. Dažniausiai mums skirdavo antrąją vietą, į priekį praleisdami tik vilniečius. Tai buvo ansamblių vadovo V. Normanto nuopelnas: jo aukšto muzikinio skonio ir sugebėjimo dirbti pasireiškimas. Nei ypatingų balsų dainininkai neturėjo, nei muzikinio išsilavinimo, bet niekada repeticijose vadovas nepasakė pikto žodžio. Buvo reiklus, bet paprastas, draugiškas, kalbėjo kaip su lygiais. Vėliau dirbdamas atsakingą Gargždų muzikos mokyklos vadovo darbą jis subūrė tokį stiprų dėstytojų kolektyvą, kad ne vienam iš jų galima suteikti garbės piliečio vardą už moksleivių paruošimą ir Gargždų vardo išgarsinimą.

Prisiminę bendro darbo valandas, buvę ansambliečiai siūlo rajono Tarybai patvirtinti komisijos sprendimą ir suteikti Gargždų garbės piliečio vardą Vidučiui Pranui Normantui, nes seniai jis šio vardo nusipelnė.

Donata LEKETIENĖ

Buvusių ansambliečių vardu


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Kol šviečia saulė – reikia taisyti stogus

Pakalbėkime apie Europą, nes tai mūsų namai, o ne „kažkas ten Briuselyje“. Nėra namų be dūmų, bet jie kažkada išsisklaido.…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar jau maudėtės jūroje?