Sausio 13-osios pergalė – stebuklas Lietuvoje

Viename respublikiniame laikraštyje skyrelyje „Mums rašo“ neseniai perskaičiau tekstą „Dėl neužmirštuolių propagavimo ir Trispalvės ignoravimo“. Teksto autorius – Parlamento gynėjas Leonas Kerosierius. Jis priekaištauja, kad moksleiviai, studentai platina neužmirštuoles, o Sausio 13-osios įvykių prisiminimui jas nešioja Seimo, Vyriausybės nariai bei kiti tuos įvykius prisimenantys. Jis samprotauja, kad tai žemina Lietuvos Trispalvę ir Lietuvos gynėjus ir t. t. Noriu išsakyti savo mintis, galvoju, jog šis atminimo simbolis tinka pagarbai pareikšti.

Jau 30 metų džiaugiamės, prisimename, didžiuojamės šia Sausio 13-osios pergale, teikusia drąsą, viltį, pasitikėjimą ne tik Lietuvai. Šia pergale sprendėsi ne tik Lietuvos, bet ir visos Sovietų imperijos pavergtų valstybių tautų likimai. Iš esmės sprendėsi ir Europos ateitis. Tai buvo stebuklas, pergalė beginklėje mažos tautos kovoje, nulėmusi ne tik mūsų šalies ateitį, bet ir esminius tarptautinius geopolitinius procesus.

Atmintis, pagarba, dėkingumas visiems tų dienų kovose dalyvavusiems žuvusiesiems, sužeistiesiems, savo artimųjų netekusiesiems. Televizijos bokšto Vilniuje, Parlamento gynėjai, radijo, televizijos laidų transliuotojai buvo ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir daugelio kitų tautų atstovai, rizikavę dalyvauti nelygioje, beginklėje kovoje prieš ginkluotą agresorių.

1991 metų sausio 13-ąją niekas neturėjo jokių simbolių, išskyrus Trispalvę. Tą siaubingą vakarą kažkas iš Parlamento gynėjų atnešė ir pastatė Marijos skulptūrą. Ji ir dabar yra prie Parlamento rūmų. Susirinkusieji giedojo giesmes, kalbėjo Rožinį, kūreno laužus, dainavo, minia beginklių gynėjų vis gausėjo. Prie televizijos bokšto buvę tankistai nuleido savo vamzdžius ir pasišalino. Patyrusi pasipriešinimą ir aiškią žmonių valią dėl Nepriklausomybės netrukus ir visa svetima kariuomenė su savo ginkluote iš Lietuvos išsidangino. Daugelyje šalių, vietovių ypatingi stebuklingi Marijos apsireiškimai vis yra įvykę mėnesio 13-ąją, pavyzdžiui, Fatimoje, Šiluvoje ir dabar kiekvieno mėnesio 13 dieną vyksta atlaidai. 1991 metų sausio 13-osios Lietuvos žmonių pergalė yra iškiliausias, ypatingas įvykis mūsų šalies naujausių laikų istorijoje. Ukrainoje karo veiksmai dar ir dabar tebevyksta.

Lietuvos vėliavą reikia gerbti, nedera visur ją nešioti, apsisiautus ja vaikščioti. Ne vien lietuviai, bet kitų tautų žmonės dalyvavo laisvės gynėjų kovose.

Neužmirštuolė yra Lietuvoje labai dažnai auganti, mėgstama graži, kukli gėlė. Moksleiviai neretai paskutinio skambučio ar kokia kita proga neužmirštuolių žiedais papuošia savo klasę, suolus. Tad dera, kad moksleiviai ar studentai renginių dalyviams įsegtų, padovanotų pačių pagamintas, iš storesnio popieriaus iškirptas neužmirštuoles tų kovos dienų atminimui. Kardeliai irgi neturi kokio ypatingo statuso, bet visų tautybių dalyviams labai tiko Laisvės kelio kolonoje ir dabar dažnai įvairiuose renginiuose yra naudojami.

Prasminga, džiugu, kad Premjerė, Seimo pirmininkė bei kiti mūsų gerbiami žmonės prisimena, nori kitiems priminti tų kovos dienų įvykius prisisegdami kuklius neužmirštuolių žiedelius. Lietuvos vėliava tinka naudoti ypatingų švenčių, minėjimų progomis. Gerbkime Lietuvos valstybės vėliavą, pagarbiais būdais saugokime ją.

Kazimiera SIPIENĖ


Taip pat skaitykite:

Darom iki galo!

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Šimtadienio klūpsniai

Prieškovidinio laikotarpio mokyklose vasaris būdavo…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook