Šarkiškių miške skaudūs praradimai byloja apie patriotinę dvasią

Šarkiškių miške skaudūs praradimai byloja apie patriotinę dvasią

Šarkiškių miške, prie Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu skulptūros, buvo paminėta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena bei generolo Jono Žemaičio-Vytauto 110-osios gimimo metinės.

Šio tradicinio renginio organizatoriai – Gargždų miesto garbės pilietis, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Klaipėdos rajono filialo tarybos narys Česlovas Tarvydas, Gargždų dekanato dekanas kanauninkas Jonas Paulauskas, Švėkšnos klebonas Julius Meškauskas. Šv. Mišias kartu su minėtais dvasininkais aukojo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Jo ekscelencija J. Kauneckas pamokslo metu kalbėjo apie patriotizmo dvasią, skaudžius praradimus ir didingas asmenybes, paaukojusias gyvybes dėl kilnių tikslų už laisvę.

Po šv. Mišių vyko renginys „Atmink tą laiką“, kurio vedėja Gargždų krašto muziejaus edukatorė, Vasario 16-osios klubo narė Gintarė Sargūnaitė susirinkusiesiems priminė, kad jau šeštus metus tapo tradicija šią datą paminėti Šarkiškių miškelyje. Čia 1950 metais žuvusio vyro Juozo Auškalnio-Kudirkos atminimui žmona Liucija Auškalnienė pastatė Marijos su kūdikiu skulptūrą. 1951 m. vykusiose partizanų ir stribų kautynėse (susirėmime) prie Ašvos upės žuvo du partizanai: Antanas Kiminius-Laisvūnas ir Petras Toleikis-Šturmas.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė, sveikindama renginio dalyvius, akcentavo, jog partizaninis karas nestokojo talentingų ir pasiaukojusių laisvės kovos vadų. Vienas jų – generolas Jonas Žemaitis-Vytautas, kovojusios su sovietų okupacija Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai ėjęs Respublikos Prezidento pareigas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas.

Seimo nariai Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas priminė, kad šiandieninėje visuomenėje labai svarbu suvokti to meto aukos prasmę ir atsakingai pateikti visuomenei ženklus, liudijančius skaudžius tautos išgyvenimus.

Už partizanus, už kariuomenę ir visuomenę, už Lietuvą buvo iššautos salvės, kurias iššovė Lietuvos krašto apsaugos, Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 302 lengvosios kuopos kariai. Renginio dalyviams skambėjo Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestro atliekama pučiamųjų muzika, Pašlūžmio mokyklos-daugiafunkcio centro moterų ansamblio „Graumena“ ir Gargždų kultūros centro buvusių politinių kalinių ir tremtinių choro „Atminties aidai“ atliekamos lietuvių liaudies ir partizanų dainos.

Renginio organizatoriai nuoširdžiai dėkoja dvasininkams, aukojusiems šv. Mišias, Švėkšnos seniūnijos seniūnui Alfonsui Šepučiui ir jo darbininkams, kurie talkino ruošiant aplinką, rajoninio laikraščio „Banga“ redaktorei Vilijai Butkuvienei, buvusių politinių kalinių ir tremtinių choro „Atminties aidai“ choristams ir vadovei Kristinai Katauskienei, Pašlūžmio mokyklos-daugiafunkcio centro moterų ansambliui „Graumena“, vadovei Gražinai Pameditienei, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkest­rui, vadovui Egidijui Mikniui, Lietuvos šaulių sąjungos, Klaipėdos apskrities vakarų (jūros) šaulių 3-iajai rinktinei, vadui majorui Rolandui Lukšai, Lietuvos krašto apsaugos, Žemaičių apygardos, Gargždų 302-ajai lengvajai pėstininkų kuopai, vadui Linui Ambroziūnui, Povilui Grikšui už materialinę paramą, Martynui Pociui už garso aparatūrą ir visiems dalyviams, kurie prisidėjo ir dalyvavo renginyje.

Česlovas TARVYDAS

Gargždų miesto garbės pilietis

Virgilijaus SKUODO nuotr.


Taip pat skaitykite:

A. Bogdanovas. Svarbu didinti gyventojų pasitikėjimą ir gerinti paslaugų teikimą
Rinkimų drama baigėsi P. Gražulio pergale:  R. Petrauskienė sustoti neketina
Panaudotoms žvakidėms – specialūs konteineriai kapinėse
Pertekliniai ženklai prie įstaigų
Jaunieji gargždiškiai – II lygos nugalėtojai
Lietuvos vyrų tinklinio čempionate – setas su 70 taškų
Veiviržėniškės gėlės – įvairioms progoms
Apdraudusieji ūkinius gyvūnus gali susigrąžinti dalį išlaidų
Kai išgyveni tai pats, – į ligą žiūri kitomis akimis
Džiaugiuosi, kad mečiau, ir raginu tave padaryti tą patį
Konsultavimo paslaugos kaime –  abipusė nauda

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi?

Seimo rinkimų antrojo turo Klaipėdos…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook