2020 Liepos 14
Kartu su 7 Žemaitijos rajonuose 25 000 egz. tiražu platinamu spalvotu informaciniu-reklaminiu savaitraščiu 

Patvirtintas rekordinis rajono Savivaldybės biudžetas

Nors buvo 13 diena ir mėnulio pilnaties fazė, Klaipėdos rajono savivaldybės taryba patvirtino 2020-ųjų metų biudžetą be didesnių rietenų ir aršaus paklodės tampymo į vieną ar kitą pusę. Už rekordinį 73,1 mln. Eur siekiantį 2020-ųjų metų rajono Savivaldybės biudžetą balsavo 25 vietos politikai, 2 susilaikė.

Ketvirtadienį vykusiame posėdyje dalyvavo visi 27 Tarybos nariai. Pokyčiai džiugina

Tarybos Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Nerijus Galvanauskas teigė, jog biudžetas yra tam tikras sutarimas tarp valdančiosios daugumos, Savivaldybės vadovų, Administracijos, biudžetinių įstaigų. „Tai ateities planas, šiandien mes tvirtiname pirmąjį šios kadencijos tokio pobūdžio popierėlį, tačiau iš tiesų tai gyvas dalykas, biudžetą veikia ekonomika, jis gali būti didesnis, gali būti ir tuštesnis. Pamatysime eigoje“, – kalbėjo N. Galvanauskas.

„2020-ųjų metų biudžetas išties džiugina. Didžiulė paspirtis – 10 mln. Eur padidėjusios įplaukos iš gyventojų pajamų mokesčio. Gyventojai turėtų pajusti tą pagerėjimą. Žinoma, daug kas priklausys ir nuo Administracijos darbo“, – sakė Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja Irena Gailiuvienė.Jis išskyrė keletą priemonių, kurios džiugina. Švietimo įstaigų vadovai (o ne politikai) persiskirstys 310 tūkst. Eur ir jie nuspręs, kuriai mokyklai reikia keisti virtuvės įrangą, kuriai atlikti patalpų remontą ir pan. Daugiau nei 50 proc. padidintas programinis finansavimas bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, keturiskart padidintas finansavimas vietinės reikšmės kelių programai, kuomet gyventojai prisideda 50 proc. savų lėšų. „Anksčiau infrastruktūrai iš Savivaldybės savarankiškų pajamų buvo išleidžiama 3–3,5 mln. Eur. Praėjusiais metais galbūt dėl vykusių rinkimų aruodai infrastruktūrai buvo nusekę iki 2 mln. Eur, šiandien mes juos didiname iki 10 mln. Eur – nors kiekvienoje seniūnijoje bus vykdomi projektai, išskirtinis dėmesys bus Gargždams ir Sendvariui“, – džiaugėsi Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas. Jis akcentavo šį biudžetą vertinąs kaip galimybių biudžetą. Daug lems sutelktas Administracijos darbas. Jo nuomone, svarbu ne tik įgyvendintų projektų kiekis, terminai, bet ir jų kokybė, kuriai būtina skirti ypatingą dėmesį.

Atsigręžė į melžiamą karvutę

Nors Tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas Raimondas Simonavičius yra Tarybos opozicijoje, jis akcentavo pritariąs šiųmetiniam biudžetui. „Pagaliau Savivaldybės valdančioji dauguma atsižvelgė, kur yra melžiamoji karvutė. O ji yra priemiesčiai, jie ir duoda papildomus milijonus prie biudžeto. Ankstesnės valdančiosios daugumos nematė reikalo skirti papildomą finansavimą Sendvario seniūnijai, tad džiugu, kad situacija keičiasi. Gargžduose didžiausias rūpestis, kur statyti baseiną, tačiau nepamirškite, kad Sendvaryje neturime mokyklos, apie malonumus nekalbu“, – akcentavo R. Simonavičius.

„Pagaliau Savivaldybės valdančioji dauguma atsižvelgė, kur yra melžiamoji karvutė. O ji yra priemiesčiai, jie ir duoda papildomus milijonus prie biudžeto“, – sakė Kontrolės komiteto pirmininkas R. Simonavičius.Biudžetą teigiamai vertino ir Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Jonas Dumašius: „Administracija, politikai biudžetą derino jau tris mėnesius. Apsvarstytos visos galimybės, biudžetas optimalus, neblogas.“

Balsuojant dėl biudžeto susilaikė tik du Tarybos nariai, atstovaujantys opozicijai, tai Vaclovas Dačkauskas ir Viktoras Kura. Tarybos narys V. Dačkauskas po balsavimo „Bangos“ korespondentei sakė esminių pastabų patvirtintam biudžetui neturėjęs, tačiau jį papiktino kolegos R. Simonavičiaus teiginiai, esą Sendvario seniūnijos problemoms iki šiol nebuvo skiriama jokio deramo dėmesio. „Šie teiginiai neatitinka realybės. Investavome pagal galimybes. Slengių mokykla-daugiafunkcis centras renovuotas, naujas darželis dar pastatytas ir dar išnuomotas darželis Girkaliuose, ten turime 45 vietas ir mokame nemažas lėšas. Pradėtos buvo projektuoti ir gatvės: Danės ir Lenkviečių“, – keletą pavyzdžių, kurių yra ir daugiau, pateikė V. Dačkauskas.

V. Kura atsisakė telefonu komentuoti savo poziciją ir prašė klausimus pateikti raštu.

Posėdyje Gargždų lopšelio-darželio „Saulutės“ direktorės pareigos vienbalsiai paskirtos gargždiškei Linai Petrauskienei, kuri jau nuo 1995 m. rudens dirbo šios įstaigos direktorės pavaduotoja. Rožės žiedu, linkėdamas sėkmės naujose pareigose, ją sveikino meras Bronius Markauskas. „Dėkoju už pasitikėjimą“, – Tarybai po sprendimo priėmimo ištarė L. Petrauskienė. Naujoji Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė L. Petrauskienė sakė, jog jaučiasi laiminga, galėdama dirbti su profesionaliu, kūrybingu, iniciatyviu kolektyvu. „Kol dar laikinai ėjau direktorės pareigas, visada jutau kolektyvo palaikymą, kiekvienas darbuotojas dirbo labai atsakingai, kad būtų užtikrintas kokybiškas ugdymo procesas, nereikėjo rodyti pirštais. Jutau skatinimą siekti direktorės pareigų. Todėl labai džiaugiuosi, kad pateisinau jų lūkesčius. Man didžiulė garbė vadovauti „Saulutės“ kolektyvui“, – sakė L. Petrauskienė, kurią penktadienį, pirmąją darbo dieną direktorės pareigose, sveikino tiek kolektyvas, tiek įstaigos ugdytinių tėvai.Opozicijos narių pasiūlymams nepritarta

Savivaldybės opozicijos atstovas Sigitas Karbauskas turėjo pastabų ir pasiūlymų dėl tvirtinamo Savivaldybės strateginio veiklos plano 2020–2022 metams. Jis pateikė 5 pasiūlymus, dėl kiekvieno iš jų buvo balsuojama atskirai. Politikas siūlė sugrąžinti seniūnijų kelių priežiūrai pernykštį lygį ir palikti 1 mln. 200 tūkst. Eur. Taip pat ragino nenumatyti lėšų Savivaldybės administracinio pastato remonto projektavimui. S. Karbauskas siūlė neskirti lėšų ir daugiafunkcio sporto centro projektavimui, nes projektas daugiafunkciam centrui Dariaus ir Girėno gatvėje jau paruoštas, gautas ir leidimas. Nė vienam iš jo siūlymų nebuvo pritarta.

Dėl lėšų seniūnijų keliams Administracijos Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas Algirdas Ronkus informavo, jei ir toliau bus tokia šilta žiema, tai seniūnijos turėtų sutaupyti apie 200 tūkst. Eur, jie ir būtų panaudoti kelių priežiūrai tiek vasaros, tiek rudens laikotarpiu.

Tarybos narys Jonas Dromantas atkreipė dėmesį į apleistas Skomantų piliakalnio prieigas ir ragino skirti šio objekto prieigoms sutvarkyti 10 tūkst. Eur. Kultūros skyriaus vedėjas Gintautas Bareikis informavo, jog strateginiame veiklos plane yra atskira priemonė piliakalnių tvarkymui. Koks bus piliakalnių tvarkymo eiliškumas, bus sprendžiama Savivaldybės vadovų lygmeniu. „Problema, kad Skomantų piliakalnio prieigos yra privačios žemės“, – replikavo jis. Už J. Dromanto pasiūlymą taip pat buvo balsuota, tačiau dauguma nepritarė.


KAM IR KIEK?

  • Šių metų biudžete lėšos infrastruktūrai auga beveik tris kartus. Rajono keliams, gatvėms atnaujinti, remontuoti ir prižiūrėti yra skiriama rekordinė suma – beveik 10 mln. Eur. Po 1,4 mln. – didžiausioms rajono seniūnijoms Gargždams ir Sendvariui – bus atnaujinami ir klojami nauji keliai, įrengiami ir remontuojami šaligatviai, tvarkoma kita inžinerinė infrastruktūra, pavyzdžiui, lietaus nuotekos. 200 tūkst. Eur bus skirta Priekulės seniūnijai.
  • 300-ais tūkstančių eurų planuojama prisidėti ir prie Kelių direkcijos projektų Karklėje, Gargžduose, Veiviržėnuose, Kretingalėje, Priekulėje. Ir toliau bus vykdomi darbai, prie kurių prisideda ir ES, tai – ir Priekulės viešųjų erdvių tvarkymas, ir Vėžaičių dvaro parko teritorija. Tęsiamas Gargžduose esančios Pušų, Sendvario Lenkviečių gatvių ir Kiškėnų–Lėbartų–Ketvergių kelio rekonstravimas. Bus asfaltuojami žvyrkeliai, remontuojami sodų teritorijose esantys keliai, atnaujinamos polderinės sistemos.
  • Daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statybos techniniam projektui parengti ir darbams vykdyti 2020 m. numatomi 111 tūkst. eurų. Gargždų kultūros centro projektui rengti – 58 tūkst. eurų.
  • Švietimui planuojama išleisti 28,8 mln. eurų. Už šias lėšas bus tvarkomi pastatai, gerinama mokinių ugdymo kokybė. Biudžete numatytos lėšos Slengių progimnazijos projektavimui, Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato sienos remontui, Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pastato rekonstrukcijos projektavimui, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos aktų salės pastato statybos projektavimui ir kitoms rajono švietimo įstaigoms.
  • Socialinei apsaugai ketinama išleisti beveik 8,3 mln. eurų, kurie bus skirti paslaugas teikiančioms įstaigoms, socialinei paramai mokiniams, būstų pritaikymui ir projektams, kurie plės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems.
  • Poilsiui, kultūrai ir sportui teks 6 mln. eurų, o aplinkos apsaugai – 5,4 mln. eurų.
  • Vidutiniškai 6-iais procentais auga ir biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai. Kultūros darbuotojams šis augimas dar ženklesnis, nes prie jų atlyginimo didinimo prisideda ir Kultūros ministerija.

Agnė ADOMAITĖ

Aut. nuotr.


Taip pat skaitykite:

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Gera, kur mes

Ką jau ką, o gražias…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook