Nesivargino svarstyti, o smarvę po langais pakišo

Perskaitę straipsnį „Požeminiai konteineriai – po žmonių langais?“ nusistebėjome kai kuriais atsakingų asmenų pasisakymais. Kartu su šiuo laišku siunčiame J. Janonio g. 1 namo gyventojų prašymo su parašais kopiją, kur aiškiai matyti, kad beveik visi buvo prieš tokį projektą.

Pakomentuojant Savivaldybės Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjos Rasos Bakaitienės laikraštyje išsakytas mintis, peršasi išvada, kad, skubant įsisavinti europines lėšas, buvo skubama projektą dėl atliekų surinkimo konteinerių įrengimo įvykdyti bet kokia kaina ir bet kokiomis sąlygomis. Žodžiu, nesivarginant numatomą projektą apsvarstyti su namų, kuriuose planuojama įrengti požeminius konteinerius, gyventojais. Turėjo būti sušaukti susirinkimai besąlygiškai kiekvieno namo kieme ir kiekvieno namo gyventojus supažindinti su projektu, konkrečiai nurodant, kurioje vietoje planuojami statyti požeminiai konteineriai, kaip tai organizavo UAB „Gargždų butų ūkis“ kartu su namo renovacijos projektą rengusios įmonės atstovais.

Dėl VšĮ „Gargždų švara“ direktoriaus teigimo, kad ne visi namo gyventojai piktinasi dėl požeminių konteinerių įrengimo vietos, tai siunčiame 2017 m. balandžio mėnesį vykusio namo gyventojų susirinkimo protokolo priedą: namo butų savininkų, nepritariančių konteinerių įrengimui suprojektuotoje aukštelėje, sąrašą su gyventojų parašais.

Pasak VšĮ „Gargždų švara“ direktoriaus, konteineriai buvo tuštinami du kartus per savaitę, o dabar požeminius tuštins du kartus per mėnesį ir tuo būdu bus mažiau triukšmo ir pašalinių kvapų. Kyla logiškas klausimas, ar tikrai? Šiuo metu stovintys seni konteineriai yra 4 + rūšiavimo 3 konteineriai, kurie yra tuštinami du kartus per savaitę, tačiau vis tiek beveik visada yra pilni ir kvapų vasarą yra daug įvairių.

Taigi automatiškai kyla klausimas: pastačius požeminius konteinerius, kurių buitinėms atliekoms sumažėjo trigubai, o tuštinami jie bus du kartus per mėnesį, kas bus atsakingas už tą sąvartyną, kurį rasime po savo langais, kai konteineriai bus perpildyti? Kas prisiims atsakomybę už jų tiesiog po nosimi skleidžiamus kvapus?


KOMENTARAS

  • Į J. Janonio g. 1 namo gyventojų skundą reagavo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Rasa Bakaitienė:

    Klaipėdos rajono savivaldybė vykdo projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone“, todėl pirko rangos darbus pagal VšĮ „Gargždų švara“ jau parengtą ir suderintą projektą. Projekto rengėjai ir VšĮ „Gargždų švara“ šį projektą viešino įstatymų numatyta tvarka spaudoje, Savivaldybės ir VšĮ „Gargždų švara“ interneto svetainėje, susitiko su gyventojais 2014 m. kovo mėn. (smulkesnė informacija VšĮ „Gargždų švara“). Konteineriai įrengiami laisvoje valstybinėje žemėje, gavus NŽT sutikimą ir laikantis įstatymų numatytų normų, atsižvelgiant į požeminių komunikacijų išsidėstymą. Taip pat bus sutvarkytas (išklotas trinkelėmis) automobilių išvažinėtas plotas, atsiras papildomų automobilių stovėjimo vietų gatvėje, panaikinus dabar stovinčius konteinerius.

    Namo renovacijos projektai privalėjo būti suderinti su kiekvieno buto savininkais todėl, kad investuojama į privatų turtą ir reikalingas prisidėjimas butų savininkų lėšomis.

    Šiuo metu Klaipėdos rajono savivaldybė projektuoja dar 18 pusiau požeminių aikštelių Gargžduose, 10 Priekulėje, po vieną Agluonėnuose ir Doviluose. Šie projektai bus viešinami ir derinami su gyventojais, todėl, kad kiltų kuo mažiau nesusipratimų, prašome gyventojus sekti informaciją ir aktyviai dalyvauti juos svarstant.

J. Janonio g. 1 namo gyventojai


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Kol šviečia saulė – reikia taisyti stogus

Pakalbėkime apie Europą, nes tai mūsų namai, o ne „kažkas ten Briuselyje“. Nėra namų be dūmų, bet jie kažkada išsisklaido.…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar jau maudėtės jūroje?