Nesąžiningai gautą našlių pensiją tenka grąžinti

Nesąžiningai gautą našlių pensiją tenka grąžinti

Per pastaruosius porą metų „Sodra“ šalyje patikrino daugiau nei 40 tūkstančių našlių pensijos skyrimo atvejų ir nustatė apie 600 pažeidimų. Klaipėdos skyriuje nustatytos 35 našlių pensijų permokos. Klaipėdos rajono gyventoja Jadvyga K. labai susirūpinusi, kodėl nustatyta, kad buvo neteisėtai paskirta našlės pensija. Paaiškėjo, kad našlė pateikė prašymą jai gauti būdama seniai išsituokusi.

Kodėl neteisėtai?

Į „Bangos“ redakciją užsukusi rajone gyvenanti pensininkė Jadvyga K. išklojo savo rūpestį: gavo pranešimą, jog nuo šių metų nebegaus našlės pensijos, kurią „Sodra“ mokėjo keliolika metų. Apie šį sprendimą ją informavo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius. Sprendimas nutraukti 21 Eur našlės pensiją priimtas dėl to, kad ji paskirta neteisėtai.

Garbaus amžiaus gyventoja negalėjo suprasti, kodėl anuomet ji buvo paskirta teisėtai, o po keliolikos metų paaiškėjo, kad neteisėtai? Nejaugi pasikeitė įstatymai? Jadvyga K. buvo labai sunerimusi, ką reikės daryti, jeigu tektų grąžinti neteisėtai gautus pinigus. „Gaunu 160 eurų senatvės pensiją. Tai iš ko aš grąžinsiu? Dabar man tik virvė ant kaklo“, – graudinosi „Bangos“ skaitytoja. Ji pasakojo apie savo sunkų gyvenimą: su vyru susilaukusi 6 vaikų, tačiau su juo išsituokė. Našle tapo, kai dar buvo 3 nepilnamečiai vaikai.

Permokas tenka grąžinti ne visiems

„Sodros“ Komunikacijos skyriaus vedėja Gabrielė Banaitytė kalbėjo, jog per pastaruosius dvejus metus buvo patikrinta daugiau nei 40 tūkstančių našlių pensijų skyrimo atvejų. Beje, buvo tikrinami tik tų našlių, apie kurių santuokas – jų sudarymą ar nutraukimą – duomenų nebuvo Lietuvos gyventojų registre. Ir buvo nustatyta daugiau nei 600 pažeidimų.

„Ne visais atvejais tai būna pensijos gavėjo tyčia, todėl pensijų permokas reikia grąžinti ne visiems, – akcentavo G. Banaitytė. – Tačiau kai nustatoma, jog žmogus tyčia pateikė melagingus duomenis, tai yra, jeigu kreipiantis dėl našlių pensijos jam buvo žinoma, kad santuoka nutraukta, arba po sutuoktinio mirties sudarė naują santuoką ir apie tai neinformavo „Sod­ros“ teritorinio skyriaus, tokiais atvejais neteisėtai gauti pinigai išskaičiuojami iš kitų pensijos gavėjo gaunamų pensijų, taip pat ir iš senatvės pensijos. Žinoma, yra išimčių – sprendimas nesusigrąžinti permokos gali būti priimtas ir atsižvelgiant į sunkią išmokos gavėjo materialinę padėtį. Kiekvienas atvejis nagrinėjamas ir sprendimai priklauso nuo daugelio aplinkybių.“

Išsituokė prieš skiriant našlės pensiją

Našlės pensija Jadvygai K. buvo paskirta 1999 metais pagal jos „Sodros“ Klaipėdos rajono skyriui pateiktą prašymą. Moteris nurodė, kad mirusysis buvo jos sutuoktinis, pateikė ir sutuoktuvių liudijimą. Jadvyga K. pasirašė pasižadėjimą pranešti skyriui, jei įregistruotų naują santuoką.

G. Banaitytė pasakojo, kad, visoje Lietuvoje vykdant našlių pensijų skyrimo pagrįstumo patikrinimus, buvo tikrinamas ir Jadvygos K. atvejis. Buvo nustatyta, jog moters santuoka nutraukta prieš 15 metų iki jos prašymo skirti našlės pensiją pateikimo. „Vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatomis, jai buvo nustatyta našlių pensijos permoka, – teigė „Sodros“ Komunikacijos skyriaus vedėja. – Kai išmokos permoka susidariusi ne dėl išmokos gavėjo kaltės (nesąžiningumo), tai nenumatyta iš jo išieškoti. Pagal „Sodros“ Klaipėdos skyriuje turimus duomenis moters kaltės nustatyti negalima, todėl našlių pensijos permokos išieškojimas nevykdomas.“

„Sodros“ Klaipėdos skyriuje per pastaruosius porą metų nustatytos 35 našlių pensijų permokos. Šiuo metu našlių pensijos skiriamos tik tuo atveju, jei duomenys apie santuoką įrašyti į Lietuvos gyventojų registrą.


Komentaras

  • „Sodros“ Komunikacijos skyriaus vedėja G. Banaitytė:

    – Jeigu asmuo, gyvendamas santuokoje tampa našliu, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus ar tapęs nedarbingas, ar iš dalies darbingas, gali gauti našlio pensiją. Ji mokama tol, kol yra nedarbingas arba iš dalies darbingas, o suėjus senatvės pensijos amžiui, visą likusį gyvenimą, jeigu nesudaro naujos santuokos. Pastaruoju atveju pensijos mokėjimas nutraukiamas. Našlių pensijos mokėjimas taip pat nutraukiamas, jei paaiškėja, kad asmuo neturėjo teisės ją gauti.

Virginija LAPIENĖ

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

„Mylimukai“ jau rikiuojasi

Pavasaris svaigina ne tik įsimylėjusius. Pavasaris jau akivaizdžiai svaigina vietos politikus, neįprastai anksti besiruošiančius kitąmet žiemos pabaigoje vyksiantiems savivaldos rinkimams.Plačiau »

Vilija BUTKUVIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar vairuotojams alkoholio riba kraujyje turi būti nulinė?