Mediacija – taiki alternatyva sprendžiant ne tik šeimos ginčus

Trečdaliui besiruošiančių bylinėtis šeimų, pasitelkus mediatorių, pavyko susitarti taikiai, kai Lietuvoje nuo pernai įsigaliojo Mediacijos įstatymo pataisos šeimos ginčuose. Šeimos, ketinančios nutraukti santuoką ir norinčios pasidalinti turtą, nutarti, kokį išlaikymą turėtų gauti vaikai, apibrėžti jų gyvenamą vietą, dažnai šiuos klausimus be teismo sprendžia pasitelkdamos būtent mediatorių. Kokiais atvejais galima taikyti mediacijos procesą, kuo jis yra naudingas ginčo šalims, kalbamės su teisininke, mediatore Andželika ŠAKINIENE.

Teisininkė, mediatorė A. Šakinienė: „Savanoriška mediacija bet kuriuo atveju yra naudingesnė, sėkmingesnė, perspektyvesnė nei privalomoji. Mediacija pačioms ginčo šalims atveria kelią savarankiškai priimti sprendimus, susitarti ir tam tikrais atvejais net susitaikyti. Svarbiausia, jeigu tai šeimos ginčas – padeda apsaugoti vaikų interesus nuo neigiamų emocijų, o jeigu verslo, darbo santykių ginčas – verslo subjektai išsaugo partnerystę ir gerą reputaciją.“

– Priminkite, kokiomis aplinkybėmis pagal Mediacijos įstatymo pataisas galimas mediacijos procesas ginčuose?

– Mediacija galima tik dėl tokio ginčo, dėl kurio pagal įstatymus leidžiama ginčo šalims sudaryti taikos sutartį. Privalomoji mediacija taikoma ginčuose dėl santuokos nutraukimo ir kitų privalomų klausimų išsprendimo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, priteisto išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo, išlaikymo pilnamečiams vaikams priteisimo, santuokoje įgyto turto padalinimo, santuokoje turimu turtu naudojimosi tvarkos nustatymo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos su nepilnamečiais vaikais ir jų auklėjimo tvarkos nustatymo, tėvystės nustatymo ir kt.

Noriu akcentuoti, kad mediacija yra taikoma ne tik šeimų atveju, tačiau sėkmingai taikoma ir verslo, darbo santykių ginčuose bei ginčuose dėl intelektinės nuosavybės. Mediacijos nereikia bijoti, nes tai konfidencialus procesas, kuris tik padeda ginčo šalims pabandyti išspręsti iškilusį ginčą taikiu būdu, kuris yra greitas, neviešas ir žymiai pigesnis. Jei nepavyksta susitarti taikiai, yra neužkertamas kelias kreiptis į teismą ir ginčą spręsti ginčo teisenos tvarka. Mediacija gali vykti šalims patogiu metu ir patogioje vietoje.

– Pasiaiškinkime, kaip Mediacijos įstatymo nuostatos sprendžiant šeimos ginčus numato prievolę pasitelkti mediaciją tam, kad žmonės pasinaudotų taikiu ginčų sprendimo būdu?

– Dažniausiai bet koks privalomumas visuomenėje sukelia neigiamas emocijas ir nepasitenkinimą dėl galimybės tiesiogiai kreiptis į teismą išspręsti ginčą teisminiu keliu. Vienai iš ginčo šalių prieš kreipiantis į teismą yra nustatyta pareiga inicijuoti mediaciją – kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl mediatoriaus paskyrimo arba savo pasirinktą mediatorių ir bandyti spręsti ginčą taikiai, tačiau tuo prievolė ir baigiasi. Toliau pačios ginčo šalys turi teisę spręsti, ar pasinaudoti šia ginčų sprendimo procedūra. Abi šalys gali bet kada pasitraukti iš šio mediacijos proceso.

Neretai girdima: „O kodėl turiu tartis su kita ginčo šalimi?“, „Kodėl ribojama mano teisė kreiptis į teismą?“, „Nenoriu tartis su kita ginčo šalimi, kadangi mes nesikalbame, nebendraujame“ arba dėl nesutarimų, asmeninių priežasčių nenorima susitikti, tiesiogiai bendrauti su kita ginčo šalimi. Visi šie keliami klausimai veikiausiai yra sąlygoti todėl, kad turima mažai žinių apie pačią mediaciją, todėl yra svarbu, kad ginčo šalys suprastų mediacijos tikslą, naudą jų interesams ir, kad nėra būtinybės bendrauti su ginčo šalimi tik tiesiogiai.

– Tad kaip šeimai, kuri yra ginčo stadijoje, paaiškinti, kad pasinaudoti mediacija yra verta?

– Vienareikšmiai galiu atsakyti, kad mediacijos nauda yra akivaizdi. Šalys išvengia bylinėjimosi proceso, kuris ne tik sietinas su materialinėmis bylinėjimosi išlaidomis, bet ir itin skausminga emocine patirtimi, kurios įvertinti pinigais neįmanoma. Skatinant mediaciją būtina akcentuoti, kad procesas – savanoriškas ir šalis iš jo bet kada gali pasitraukti (priešingai, nei iš teisminio proceso), tačiau vardan greitesnio ir pigesnio proceso tikrai verta pabandyti. Mediatorius – nešališkas arbitras, kuris tik siekia, kad šalys pačios priimtų sau naudingiausią sprendimą, nes bylą nagrinėjant teisme – viena iš ginčo šalių bus pralaimėjusi. Būtina suvokti, kad šalims priėmus bendrą sprendimą ir bylą išsprendus taikiai, ateityje tai sąlygoja ir socialinių santykių išsaugojimą bei bendradarbiavimą, o tai ypač aktualu, jei šalys turi bendrų vaikų.

Dar kartą noriu atkreipti dėmesį, kad mediacijos būdas yra efektyvus ir aktualus verslo ginčuose, intelektinės nuosavybės srityje. Taip ginčo šalys be jokių teisminių procesų gali išsaugoti reputaciją, įmonių komercines ir gamybines paslaptis.

– Kaip vyksta mediacijos procesas, koks yra mediatoriaus vaidmuo?

– Mediacijos proceso metu neutrali trečioji šalis padeda ginčo šalims rasti jiems geriausią sprendimą. Noriu nuraminti, kad ginčo šalys nebijotų šio proceso ir jį pirmiausia įvertintų kaip vieną iš taikių alternatyvų sprendžiant ginčus. Tikrai nemažai civilinių ginčų fiziniai ir juridiniai asmenys galėtų išspręsti net nesikreipdami į teismą, o naudodamiesi mediatorių paslaugomis. Tokiu atveju ginčų sprendimas leistų atkurti bendravimą be pykčio, taikesnius santykius, sumažintų bylinėjimosi išlaidas, taip pat sumažintų teismų darbo krūvį. Mediacija pačioms ginčo šalims atveria kelią savarankiškai priimti sprendimus, susitarti ir tam tikrais atvejais net susitaikyti. Svarbiausia, jeigu tai šeimos ginčas – padeda apsaugoti vaikų interesus nuo neigiamų emocijų, o jeigu verslo, darbo santykių – verslo subjektai išsaugo partnerystę ir gerą reputaciją. Mediacijos būdu priimtų susitarimų yra laikomasi efektyviau nei sprendimų, kuriuos priimtų teismas, nes mediacijos metu susitarimas yra pasiektas pačių šalių ieškant kompromiso, bendradarbiaujant. Beje, žinotina, kad mediacijos procese ginčo šalims visgi nesusitarus tai neatima galimybės kreiptis į teismą dėl ginčo išsprendimo teisminiu būdu.

– Ar vyksta mediacijos sesijos karantino metu?

– Teisės aktai neįpareigoja ginčo šalių susitikti akis į akį ir spręsti savo nesutarimą bendroje mediacijos procedūroje. Mediacijos procesas yra lankstus ir ginčo šalys bei mediatorius bendru sutarimu gali pasirinkti įvairius jiems priimtiniausius bendravimo būdus. Tai patvirtina ir šios dienos situacija, kai daugelis procesų vyksta nuotoliniu būdu, pasitelkiant informacines komunikacines technologijas, kurios mediacijoje gali būti naudojamos bet kuriuo metu. Nuotolinė mediacija, ypač tais atvejais, kai nenorima tiesioginio susitikimo, padeda ginčo šalims jaustis komfortiškai, išvengti neigiamų emocijų, kylančių iš įtemptų tarpusavio santykių.

– Kaip ginčo šalys gali pasirinkti mediatorių, kur kreiptis?

– Visą informaciją klientams šia tema galiu suteikti savo kontoroje Gargžduose (tel. 8 699 98966, el paštas andzelika@sakiniene.eu). Tačiau žinotina, kad ginčo šalys turi teisę iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo pačios pasirinkti mediatorių. Tokiu atveju mediacijos paslaugos yra apmokamos ginčo šalių lėšomis, o mediacijos paslaugų kaina yra nustatoma ginčo šalių ir mediatoriaus susitarimu. Yra galimybė iki 4 valandų gauti valstybės lėšomis apmokamą mediacijos paslaugą. Tuomet ginčo šalis ar šalys turi kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl mediatoriaus parinkimo ir paskyrimo vykdyti privalomąją mediaciją. Tačiau žinotina, kad tokia mediatorių paskyrimo tvarka taikoma tik sprendžiant šeimos ginčus. Verslo, darbo ginčams ar ginčams dėl intelektinės nuosavybės nėra privaloma mediacija, todėl ginčo šalys pačios pasirenka mediatorius savo lėšomis.

– Kas yra svarbu, kad mediacijos procesas būtų sėkmingas klientams?

– Be abejo, dėl sėkmingos mediacijos yra labai svarbi mediatoriaus kompetencija. Jei mediatorius dirba šį darbą atsakingai ir nuoširdžiai siekia padėti žmonėms išspręsti iškilusį ginčą bendradarbiaujant, mediacija beveik visada gali pasibaigti taikos sutartimi. Taip pat didelę įtaką mediacijos proceso pabaigos rezultatui turi ir pačios ginčo šalys, jei atsakingai žiūrės į mediacijos svarbą, socialinius santykius ateityje ir bandys rasti kompromisą tarp priešingų interesų ir principų – mediacijos procesas bus užbaigiamas taikos sutartimi ir pagarbiais santykiais ateityje. Ginčo šalių sudaryta taikos sutartis ginčo šalims turi įstatymo galią.

– Mediatoriaus paslaugos itin pasiteisino šeimos ginčuose, tokios pat sėkmės tikimasi ir administracinėse bylose?

– Nuo 2019 m. sausio 1 d. visose civilinėse bylose jau taikoma neprivaloma mediacija, o nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioję Mediacijos įstatymo pakeitimai leidžia administracinius ginčus spręsti neteisminiu keliu bei išplečia galimybes taikyti teisminę mediaciją. Ginčo šalys gali dažniau ieškoti taikaus susitarimo, mažinti teismų darbo krūvį, taupyti laiką ir lėšas, skiriamas ginčų sprendimui teisme.

Kalbėjosi Jorė BARAITĖ

Asm. archyvo nuotr.


Taip pat skaitykite:

Naujoji  valdančioji dauguma keis ir vadovybę.
7 – Jaunimo erdvė – iššūkis išjungti socialinius tinklus
Privalomas augintinių ženklinimas – gyvūnų saugumui ir žmonių atsakomybei
Visą savaitgalį – galimybė pasiskiepyti prioritetinėms grupėms
Buvę gyvenviečių paštai – rajono reikmėms
Tradicinių amatų puoselėtojams – parama
Gyvojoje skiepijimosi eilėje Gargžduose –  ir apsisprendę, ir abejojantys
Turgaus prekiautojus slegia nežinomybė dėl ateities
Gargždiškė iš Švedijos atidarė natūralių produktų parduotuvę
Klaipėdietės verslininkės: dėvėta mada – ne gėda
Vėtyto ir mėtyto Kantvainų vėjo malūno istorija
Gargždų krašto muziejus įvardija karantino praradimus
Jaunieji gribžiniškiai kelyje bus saugesni
Laukia ypatingi metai Gargždų atvirame jaunimo centre
Klaipėdos rajonas tampa unikalios idėjos dalimi
Skelbiamas konkursas Gargždų autobusų stoties statyboms
UAB „Mida LT“ – nominacijos „Wonder of 2020“ nugalėtoja
Priklausomybė nuo azartinių lošimų atėmė viską: atsitokėjo tik praradęs laisvę
Masažas – procedūra, turinti daugiau naudos nei dažnas pagalvoja

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Vieniems – vienaip, kitiems – kitaip

Ketvirtadienį gargždiškis, dirbantis Klaipėdoje, iš…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook