Marijos mokykla įsitvirtino Gargžduose

Marijos mokykla įsitvirtino Gargžduose

Į kvietimą „patirti santykį su Dievu ir mokytis gyventi pagal krikščioniškas vertybes“ atsiliepė 30 žmonių: 8 tikybos mokytojai, 14 Gargždų dekanato Šeimos centro savanorių, po du atstovus iš Telšių ir Klaipėdos, 4 iš Kretingos.

Po spalio 27–29 d. savaitgalio, po antrosios Marijos mokyklos sesijos („Dievas yra meilė“), Marijos mokykloje 40 mokinių: vyriausiam 73, jauniausiam 25 metai. Kodėl atėjo tie, kurie ir taip nuėję netrumpą Dievo ieškojimo kelią? Klebonas Jonas Paulauskas, įteikdamas Marijos mokyklos knygeles, juokavo: „Tie patys sekmadieniais bažnyčioje, tie patys Šeimos centre, tie patys ir čia.“ Kodėl nesusidomėjo kiti, juk buvo skelbta plačiai. Atsakymą randame tokį: „Žmonėms nebus suprantamos ir aktualios Mišios ir visas liturginis Bažnyčios gyvenimas, jiems nebus įdomi ir aktuali didžioji dalis katalikiškų paskaitų ir kitų renginių tol, kol neįvyks asmeninis jų susitikimas su Jėzumi.“ (Lukaševičius, 2013). Taigi, šiai dienai daugeliui tikinčiųjų reikalinga naujoji evangelizacija – iš naujo (o galbūt ir pirmą kartą) patirti susitikimą su Jėzumi Kristumi, kad būtų pilnaverčiai Bažnyčios nariai. Tokį uždavinį išsikėlė ir sprendžia Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios Motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla (sutrumpintai – Marijos mokykla). Tai ganėtinai naujas evangelizacinis reiškinys Lietuvos padangėje, atsiradęs vos prieš 7 metus Kaune ir Vilniuje, tačiau jau spėjęs „suskambėti“ ir perkeisti kai kurių tikinčiųjų gyvenimus.

Marijos mokykla 1997 metais kilo Vakarų Ukrainos nedideliame miestelyje – Krasilove. Pradininkas ir ugdymo programos sudarytojas br. Piotras Kurkievičius. Iš pradžių tai buvo žinoma kaip Parapijos lyderių mokykla, kuri gimė iš „charizmatinių savaitgalių“, tai yra tokių rekolekcijų savaitgalių, per kuriuos vykdavo konferencijos, šlovinimai, švenčiama Eucharistija ir meldžiamasi. Mokykla greitai išplito, šiuo metu veikia trylikoje šalių (Airija, Anglija, Baltarusija, Bulgarija, Čekija, Italija, JAV, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rusija, Ukraina, Vokietija). Mokykla turi 6 metų ugdymo programą. Kiekviename lygyje kalbama kita tema. Visos temos veda krikščioniško gyvenimo brandumo link ir apima jo esmę, siekiama sąmoningai išgyventi savo santykį su Dievu, artinantis prie visiškos laisvės. Trys sesijos vyksta savaitgaliais rudenį, žiemą ir pavasarį, o viena – tai 10–12 dienų vasaros stovykla. Taikoma Marijos mokyklos ugdymo programa yra nuosekli: pradedama nuo kerigmos, kurios dėka dalyviai turi galimybę išgyventi, patirti susitikimą su Gyvuoju Dievu. Nuo šio susitikimo toliau tęsiamas visapusiškas krikščionio dvasinio gyvenimo ugdymas, pereinantis į tarnavimą kitiems.

Gargždai – tai tik trečias Marijos mokyklos filialas Lietuvoje (yra Vilniuje ir Kaune). Mums tiesiog labai pasisekė, mat pagrindinis koordinatorius, kapucinas brolis Vincentas Tamošauskas yra gargždiškis. Štai ką liudija gargždiškiai po Marijos mokyklos rudens sesijos – po rekolekcijų „Dievas yra meilė“.

Laima: „Esu sužavėta atvykusia šaunia 9 savanorių komanda, kuri organizavo mums sesijas, mąstymus, šlovinimus ir už mus meldėsi užtarimo malda. Tai labai stipru: keičiasi santykis su Dievu, keičiasi gyvenimo kokybė ir santykiai su artimaisiais.“

Gražina: „Viskas labai patiko, o ypač meditacija. Tai ne rytietiškos praktikos, tačiau krikščioniška meditacija, kuomet vienas iš tarnautojų veda šį maldos laiką pagal kokią nors Šventojo Rašto ištrauką dalyviams būnant tyloje. Tokios praktikos mokiausi pirmą kartą.“

Vita: „Lankydama Marijos mokyklą aš pradėjau nuoširdžiai ir veiksmingai ieškoti Dievo, ilgėtis ryšio su Juo ir dėti pastangas neprarasti to brangaus santykio.“

Adelija: „Ypač palietė Evangelizacija – tai laikas skelbti apie Dievo meilę kitiems ir išbandyti savo tikėjimą išeinant į gatvę. Šį kartą ėjome į Slaugos skyrių, kur individualiai aplankėme ir pakalbinome tuos, kurie neša sunkų kančios kryžių.“

Vlada: „Tai daugybę pamaldumo formų apimanti sesija, kurios centras visada yra Jėzus. Marijos mokykla galėtų būti mokykla daugybei miestelių ir kaimelių gyventojų pažinti Gyvąjį Dievą.“

Ramunė: „Dėkoju Dievui už laiką, praleistą su Marijos mokyklos atstovais ir dalyviais.“


Dėkojame

už parapijos kleboną kanauninką Joną Paulauską, kuris priėmė Marijos mokyklą į gimtąją Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčią, globojo ir visokeriopai parėmė;

už Marijos mokyklos koordinatorę Birutę bei žmones, kurie nuoširdžiai liudijo ir atsakingai vedė užsiėmimus dalyviams: ses. Karoliną, Ugnę, Skaidrę, Rasą, Povilą, Tomą ir brolius Vincentą ir Andžejų;

už žmones, kurie talkino Marijos mokyklos mokytojams: Gargždų dekanato šeimos centro vadovę Adeliją ir kitus savanorius;

už Gargždų šv. arkangelo Mykolo parapijos šlovintojų grupę ir jų vadovą vargonininką Petrą Katauskį;

už Gargždų ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vadovus ir darbuotojus, kurie mums leido aplankyti sunkiai sergančius žmones, bei parapijos kunigą Andrių, mus lydėjusį lankant ligonius.

Dėkojame rekolekcijų „Dievas yra meilė“ rėmėjams: Klaipėdos rajono savivaldybei, įgyvendinančiai Tradicinių religinių bend­ruomenių ir bendrijų rėmimo programą, ir Telšių vyskupijos šeimos centrui. Lauksime Marijos mokyklos žiemos sesijos.

Gargždų dekanato šeimos centras


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Jaučiam vietoj „jamam“

Tviskančios parduotuvių vitrinos vilioja atverti pinigines dovanoms. Paskutinį lapkričio savaitgalį prekybos ir pramogų sostine tituluojamame „Akropolyje“ vykusi akcija „Jamam“ sutraukė…

Plačiau »

Agnė ADOMAITĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar patinka tatuiruotės?