Kvietimas dalyvauti Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą 2020 metų projektų atrankos konkurse 2019 m. spalio 1 d.

Klaipėdos rajono savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 5 d. iki 2019 m. lapkričio 5 d. 17 val. (imtinai).

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta bei pateikta Sveikatos apsaugos skyriui adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai, 213 kab., arba siunčiama paštu ant voko nurodant „2020 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursui“. Pareiškėjas pateikia vieną užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą projekto paraiškos formą ir priedus (originalą). Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 5 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos. Pareiškėjas ar jo partneriai gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką. Jei pareiškėjas pateikė daugiau nei vieną paraišką, vertinama pirmiau pateikta, o kitos paraiškos nevertinamos.

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma –

8 772 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt du Eur, 00 ct) (nurodoma suma žodžiais) eurų. Iš valstybės biudžeto numatoma skirti 6972 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt du Eur, 00 ct) bei iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto – 1 800 Eur (tūkstantis aštuoni šimtai Eur, 00 ct).

Prašymai bus priimami tik pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 patvirtintą paraiškos formą. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatus, projekto paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas), projekto išlaidų sąmatos formą (Nuostatų 2 priedas), deklaracijos formą galima rasti paspaudus nuorodą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a5b96b20c58311e8bf37fd1541d65f38

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Klaipėdos rajono savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (sveikatinamojo fizinio aktyvumo, kūno kultūros ir sporto koordinatorius) Ugnė Tamošauskienė, tel. (8 46) 45 20 67, el. p. ugne.tamosauskiene@klaipedos-r.lt.

Jai nesant konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Klaipėdos rajono savivaldybės Skyriaus vedėjos pavaduotoja Jolanta Polekauskienė, tel. (8 46) 45 20 67, el. p. jolanta.polekauskiene@klaipedos-r.lt.

Konsultacijos teikiamos pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.

Sveikatos apsaugos skyriaus informacija


Taip pat skaitykite:

J. Ruškys: Gargžduose teritorijos planuojamos kompleksiškai
Kitą rudenį Klaipėdos rajone duris turėtų atverti nauja mokykla
Tarybos posėdyje – klounada prieš rinkimus: remontuojamą Gargždų Kvietinių gatvę politikas siūlė pavadinti Liberalų
Tarybos nariams  S. Karbauskui ir  V. Kurai – grėsmė netekti mandato
Apie prieštvaninius milžinus
Tautinių bendrijų išskirtinumas atsiskleidė Veiviržėnuose
Klaipėdiečiui fotomenininkui atminti – parodos ir albumas
Savo kančią įprasmina padėdama sergantiems vaikams
O ką jūs, jaunuoliai, mainais į mažulę?
Jaunieji kuršiai būrelyje įveikia bet kokias baimes
Sporto centro ugdytiniai kovojo Lietuvos pirmenybėse
Ir dekoratyvios, ir maistingos
Gardžiuokimės su su gargždiške moksleive Toma
Rašytojas savo kailiu pajuto kibernetinių užpuolikų smūgį

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Neminėkite vien bloguoju

Ramybė gamtoje vis labiau įsiviešpatauja,…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook