Kviečiame teikti paraiškas renginiams organizuoti

Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 8 d.  įsakymu Nr. 3D-268 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 3D-182 „Dėl žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, kviečia teikti paraiškas gauti valstybės paramą žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms, bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams, vykstantiems Lietuvoje, ir konkursams organizuoti ir (ar) dalyvauti juose.

Pareiškėju gali būti žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimu ir (arba) dalyvavimo juose organizavimu užsiimantis subjektas ir (arba) žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų dalyvis, teikiantis Žemės ūkio ministerijai Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo paraišką. Pareiškėja negali būti kaimo bendruomenė.

Galutinis pagalbos gavėjas – žemės ūkio veiklos subjektas (išskyrus paslaugų žemės ūkiui teikimu, geros agrarinės bei aplinkosaugos žemės būklės palaikymu, alternatyviąja veikla užsiimančius subjektus), maisto ūkio subjektas, vykdantis maisto gamybos veiklą, ūkio subjektas, užsiimantis žemės ūkio technikos gamyba ir (arba) prekyba, žemės ūkio parodų, prekybos mugių ir (ar) konkursų dalyvis.

Galutinis paramos gavėjas – bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių dalyvis.

Paramos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Skiriama bendra suma:

1. Lietuvoje vykstančioms žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms organizuoti ir (arba) dalyvauti jose – 40  tūkst. Eur.

2. Lietuvoje vykstantiems konkursams (išskyrus konkūrus ir kitus sporto renginius) organizuoti (arba) dalyvauti juose – 20  tūkst. Eur.

3. Lietuvoje kaimo vietovėse vykstantiems bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams organizuoti – 140 tūkst. Eur

Paraiškos ir kiti dokumentai turi būti pateikti nuo š. m. vasario 12 d. iki š. m. vasario 25 d. 10 val. 

Paraiškos teikiamos Žemės ūkio ministerijos Ryšių su visuomene skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 289 kab.) ir elektroniniu paštu (Word formatu) jolanta.karvelyte@zum.lt.

Naujos redakcijos Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisykles ir paraiškos formą galite rasti http://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Skelbimai/Kvietimas_ziemos.docx.


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Tokia savaitė

Pirmąją pavasario mėnesio savaitę Lietuvoje…

Plačiau »

Vilija BUTKUVIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar labiau tvarkotės namus prieš Velykas?