Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės, Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkės Reginos Kernagienės 2018 m. veiklos ataskaita

Ketvirtaisiais 8-ojo šaukimo kadencijos metais dalyvavau 13 Tarybos posėdžių. Kaip Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė sušaukiau 20 posėdžių (iš jų keturi neeiliniai ir penki išvažiuojamieji), kuriuose buvo apsvarstyti 533 klausimai ir 53 informacijos.

Būdama Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė, organizavau išvažiuojamuosius ir neeilinius posėdžius dėl miško žemės naudojimo ir miškų grupės nustatymo Klaipėdos rajono savivaldybės taritorijoje; dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 punkto ir 13 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo; dėl priemonių suvaldyti triukšmui, kurį kėlė vasaros metu motoroleriai ir motocik­lai Gargžduose, Klaipėdos gatvėje, gyventojų poilsio ir ramybės metu (nuo 22 val. iki 6 val.); dėl papildomo finansavimo kelių, šaligatvių ir dviračių bei pėsčiųjų takų būklei gerinti Gargžduose ir Klaipėdos rajono gyvenvietėse; dėl miesto želdinimo (želdynų ir gėlynų) tvarkymo; dėl pastatų renovacijos; dėl taršos ir nepageidaujamų kvapų Dumpiuose.

2018 m. buvau Strateginio planavimo, Peticijų, Etikos komisijų narė, Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos paraiškų vertinimo komisijos narė, Žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos vertinimo komisijos pirmininkė, Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo komisijos narė, įvairių mero ir Administracijos direktoriaus sudarytų darbo grupių narė.

Per 2018 m. įvyko 4 Žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos vertinimo komisijos posėdžiai, kuriuose apsvarstyti 4 klausimai. Programai buvo skirta 8000 Eur. Komisija programos lėšas skyrė Klaipėdos rajono ūkininkų sąjungai – 450 Eur nuvykimo į visuotinį žemdirbių suvažiavimą autobuso išlaidoms kompensuoti ir 4670 Eur tradicinei vakaronei – konkursui „Metų ūkis – 2018“, Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenei „Midutis“ – 1090 Eur seminarui „Bitė – didžiausia Dievo dovana žmogui“ ir 1114,16 Eur III tarptautinei mokslinei vakarų Lietuvos bitininkų konferencijai.

2018 m. dalyvaudama Tarybos, Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto, įvairių darbo grupių ir komisijų posėdžiuose, teikiau siūlymus merui, Administracijos direktoriui, Savivaldybės įmonių bei įstaigų vadovams, atsakingiems darbuotojams, seniūnams dėl infrastruktūros gerinimo rajone. Organizavau išvažiuojamuosius Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto posėdžius, kurių metu kartu apžiūrėjome visus probleminius seniūnijų kelius, siūliau 3 proc. padidinti finansavimą Kelių priežiūros ir plėtros programai. Man rūpėjo Gargždų miesto želdinimo ir želdynų priežiūros klausimai. Mano nuomone, gyventojams labai svarbi aplinka, kurioje jie gyvena, o želdynų priežiūros klausimais turi rūpintis konkrečios teritorijos šeimininkai ir specialistai. Nepavykęs Žemaitės gatvės želdinimo projektas ar kalnelių nepriežiūra prie Gargždų poliklinikos – tai konkretūs pavyzdžiai, kurie neturi kartotis.

Jei šiandien rajone gerėja kelių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų būklė, mažėja apleistų žemių plotai, šienaujamos pakelės, labai džiaugiuosi, kad savo pasiūlymais bei mintimis galėjau prisidėti ir aš. Džiaugiuosi, kad daugiau lėšų 2018 m. buvo skirta kelių priežiūrai ir plėtrai. Kartu su valdančiosios daugumos Taryboje atstovais pavyko įgyvendinti daug projektų: atlikti Judrėnų seniūnijoje Sodų gatvės ir Vingio gatvės kapitaliniai remontai, sutvarkyti Jakų k., Jakų g., Gargždų m. Vasario 16-osios g., Žemaičių g., Kąstyčio g. šaligatviai, sutvarkytos Gargždų miesto Vingio, Smėlio, P. Cvirkos gatvės ir kt., atlikti kelių priežiūros ir paprastojo remonto darbai (išdaužų užtaisymas, kelių žvyravimas) seniūnijose, užbaigti valstybinio kelio Klaipėda–Karklė–Dargužiai rekonstrukcijos darbai, įvykdyta pusė kelio Kiškėnai–Lėbartai–Ketvergiai rekonstrukcijos darbų sutarties, įrengti Gargždų miesto 176 gyvenamųjų namų kvartalo vidaus keliai. Užbaigtas renovuoti Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyrius, atliktas Dovilų etnokultūros centro pastato bei Girkalių kultūros namų pastato kapitalinis remontas, sutvarkytas Gargždų miesto centrinės dalies skveras, įrengtos vaikų žaidimų aikštelės ir daugybė kitų įgyvendintų bei planuojamų įgyvendinti projektų, numatytų Strateginiame veiklos plane.

Senųjų Gargždų miesto gat­vių bei šaligatvių sutvarkymo, automobilių stovėjimo vietų (ypač prie Gargždų m. ligoninės) įrengimo, Gargždų m. turgavietės ir autobusų stoties teritorijų ir daugiabučių namų kiemų sutvarkymo, Gargždų miesto apželdinimo (ypač vienmetėmis gėlėmis) klausimai buvo vieni iš mano daugiausia siūlytų spręsti.

Būdama biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo komisijos nare, siūliau didinti darbo užmokestį mažiausiai apmokamiems socialinių darbuotojų ir slaugytojų padėjėjams. Posėdžių metu buvo pateikti pasiūlymai teikti sprendimų projektus tarybai dėl dalies kelionės išlaidų kompensavimo pedagogams. Teikti siūlymai valstybinei miškų tarnybai koreguoti miškų schemas siekiant uždrausti plynus kirtimus šalia urbanizuotų teritorijų. Kaip pavyzdį galiu paminėti plynai iškirstą dalį Dauparų miško, kur net aktyvi bendruomenė nesugebėjo padaryti įtakos tuometiniam aplinkos ministrui – priimti sprendimą, draudžiantį plynai kirsti mišką be įpareigojimo atsodinti. Norėčiau, kad pradėtas darbas nenugultų stalčiuose.

Atstovaudama rajono gyventojų interesams domėjausi švietimo bei kultūros įstaigų pastatų renovacijos klausimais, infrastruktūros plėtros klausimais, visada palaikiau planuojamas investicijas objektams, kurie turi išliekamąją vertę.

Dalyvaudama įvairiuose susitikimuose su gyventojais, bendruomenių nariais, išklausiau jų pageidavimus, pasiūlymus ir pagal galimybes padėjau spręsti iškilusias problemas.


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Pagailo pensininkų?

Pensininkas laisvas nuo darbo,…

Plačiau »

Virginija LAPIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas