Jaunimui – daugiau prasmingos įvairovės

Jauni žmonės, regis, pastaraisiais metais tampa vis aktyvesni, visuomeniškesni, pilietiškesni ir atsigręžia į tikresnius, subtilesnius ir reikšmingus dalykus, ugdančius jauno žmogaus savimonę, geranoriškumą, padedančius pozityviai įsilieti į visuomenę, kurioje jie yra labai reikalingi. Nuoseklios ir efektyvios jaunimo politikos įgyvendinimo rezultatai jaučiami. Šiemet Savivaldybė šiam tikslui skyrė 141 800 eurų. Iš jų Jaunimo politikos plėtros 2017−2019 metų programos priemonių 2019 metams planui įgyvendinti – 16 400 eurų.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Rasa Petrauskienė ir jaunimo reikalų koordinatorė Adelija Radžienė kviečia Klaipėdos rajono jaunimą nepamiršti savo krašto ir baigus mokyklą.Sėkmingai buvo įgyvendintas Jaunimo savanoriškos tarnybos modelis. Tai nacionaliniu mastu išskirta prioritetinė veiklos sritis. Mūsų savivaldybė šiais metais prie šios iniciatyvos prisidėjo 3000 Eur.

„Džiaugiamės, kad savanoriškos tarnybos startas pavyko. 28 jaunuoliai savanoriavo įvairiose srityse – J. Lankučio viešojoje bibliotekoje, socialinių paslaugų centre, Viliaus Gaigalaičio globos namuose, Atvirame jaunimo centre – įgijo daug naujų įgūdžių, kai kurie netgi atrado savo gyvenimo pašaukimą“, ̶ sakė Administracijos direktoriaus pavaduotoja Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Rasa Petrauskienė.

Savanoriai – tai visi jaunuoliai nuo 14 m. iki 29 m. Savanorišką tarnybą galima atlikti pasirinktoje kokybės ženklą (akreditaciją) turinčioje organizacijoje ir gauti įgytų kompetencijų pripažinimą. Jaunimo savanoriškos tarnybos programa numato sistemingą savanorišką veiklą ne mažiau kaip 6 mėnesius po 40 val. (iš viso nemažiau kaip 240 val.). Atlikę tarnybą ir išlaikę įgytų kompetencijų vertinimą, jaunuoliai gauna Jaunimo reikalų departamento pažymėjimą, kuris suteikia 0,25 balo stojant į aukštąsias mokyklas.

Primename, kad naujam savanoriškos tarnybos etapui jau galima registruotis, nes Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ laimėjo Jaunimo reikalų departamento projektą tęsti šią veiklą iki 2019 m. pabaigos. Dėl savanoriškos tarnybos galima kreiptis į jaunimo reikalų koordinatorę el. p. adelija.radziene@klaipedos-r.lt arba „Apskritojo stalo“ pirmininkę Agnę Zabrynaitę el. p. mewere@gmail.com.

„Kviečiu jaunus žmones išbandyti savo galimybes pasirenkant ne vien „lengvas ir smagias“ veiklas, – kalbėjo Rasa Petrauskienė, – esate laukiami ir socialinių paslaugų bei globos įstaigose, galbūt net neįsivaizduojate, kiek daug galite gauti dovanų savo sielai savanoriaudami su neįgaliais, likimo nuskriaustais žmonėmis ar seneliais.“

„Džiaugiuosi jaunimu, iš kurio sulaukiame daug brandžių iniciatyvų, – kalbėjo jaunimo reikalų koordinatorė Adelija Radžienė – jei kinas, tai iš „Kino pavasario“ programos ar panašus, nekomercinis, ugdantis ir įkvepiantis, jei žygis – tai pažintinis, jei renginys – suvienijantis, įtraukiantis, padedantis atsiskleisti įvairių pomėgių, sugebėjimų, pažiūrų jaunimui. Gražus pastarasis pavyzdys – savanorio iš Italijos Michele Barbieri fotografijų parodos „Soul‘s looks“ atidarymas kavinėje „Rūta“ kartu su filmo „Riešutų duona“ vakaru.“

Savo patirtimi mūsų rajono jaunimas dalijosi Jaunimo vasaros akademijoje „Kartu mes galim daug“, kuriai Savivaldybė skyrė 17 tūkst. eurų. Drevernoje birželio 5-7 dienomis vykusioje jaunimo akademijoje dalyvavo 300 jaunuolių iš 20 savivaldybių. Apie visą renginį jaunimo grupė „Foto Gargždai“ sukūrė filmą (vadovas Aidanas Valaitis).

Pasak jaunimo reikalų koordinatorės A. Radžienės, mūsų rajono jaunimas kitų savivaldybių atstovams tikrai turėjo ką papasakoti, iš viso baigiama įgyvendinti dvylika Jaunimo iniciatyvų projektų. Gražiausios iš jų: filmų naktys Veiviržėnuose, (projekto vadovė Laura Netalimova), Pašlūžmio jaunimo grupės „Vienas kumštis“ Daukšaičiuose organizuota vasaros jaunimo šventė (vadovė Viktorija Bočkutė-Navalinskienė), jaunimo organizuota žinių penkiakovė Veiviržėnų bendruomenei (vadovė Dominga Pleikytė), Justo Kasparavičiaus kultūros centre surengta fotografijų parodą „Atsimerk“, skraidymų savaitinė-dieninė stovykla Stepono Dariaus vaikų skraidymo mokykloje Judrėnuose, vaikų aikštelės įrengimas Jaunimo parke (Jaunimo organizacija „Alterno“, vadovė Inesa Gaudutytė) ir kitos.

Jaunimo reikalų koordinatorės Adelijos Radžienės paklausėme ir apie tai, kaip sekasi ieškoti naujų darbo su jaunimu formų ir siekti jų kokybės, tai yra antra Nacionaliniu mastu išskirta prioritetinė veiklos sritis po Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimo. A. Radžienė akcentavo, kad atvirojo darbo su jaunimu forma pasiteisino. Iniciatyvi ir kūrybinga Gargždų atviro jaunimo centro direktorė Inesa Gaudutytė subūrė ir tinkamai parengė darbuotojų komandą, stropiai planuojamos ir įgyvendinamos veiklos, rengiami ir vykdomi projektai, išsiplėtė paslaugų jaunimui spektras, padvigubėjo lankytojų skaičius. Iš savivaldybės biudžeto lėšų centro finansavimui skirta 99 100 eurų. Su jaunimu tiesiogiai dirba du jaunimo darbuotojai. Bendras apsilankymų skaičius – 1650, nuolatinių lankytojų skaičius (lankytojai, kurie lankosi bent 1 kartą per savaitę) – 85. Ieškoma galimybių jaunuoliams teikti ir kvalifikuoto psichologo paslaugas. Jau šiais metais centre suorganizuotos 75 įvairios veiklos: įgyvendinamas Jaunimo reikalų departamento finansuojamas projektas „Jaunimo šturmas 2“ (skirta 10 tūkst. eur), sukurta ir paviešinta 10 EuandMe istorijų medžiotojų filmukų, centras tapo projekto „Judam“ partneriu, vykdoma socialinio suflerio programa, sudaryta nauja jaunimo informavimo ir konsultavimo taško sutartis su LiJot, centre dirbama su 2 jaunuoliais, kuriems priskirta minimali vaiko priežiūra, pateikta 1 paraiška Erasmus+ mainų programai su Sakartvelo jaunimo organizacija. Jaunimo darbuotojams talkina 5 jaunimo savanoriai ir dar du tarptautiniai savanoriai.

Siekiama sudaryti ir gerinti sąlygas mobiliojo darbo su jaunimu veiklai ir jos plėtrai. Iš savivaldybės biudžeto lėšų mobiliajam darbui su jaunimu skirta 23 tūkst. 500 eurų. Atlikta mobiliojo darbo su jaunimu įgyvendinimo savivaldybėje analizė ir identifikuotos 5 vietos, kuriose yra stipriausias poreikis vykdyti mobilųjį darbą su jaunimu: Priekulė, Girininkai, Dauparai, Veiviržėnai ir Agluonėnai. Į šias vietoves du jaunimo darbuotojai vyksta 1 kartą per savaitę. Mobiliojo darbo su jaunimu plėtra įtraukta į savivaldybės strateginį 2019-2021 m. plėtros planą. Sukurtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklas, dalyvauta tarpinstituciniuose susitikimuose, mobilaus darbo vykdymo vietovėse su socialiniais darbuotojais, bendruomene bei seniūnija. Organizuoti debatai, žygiai, maisto gaminimo užsiėmimai, stalo žaidimai, dalyvauta „Maisto bankas“ akcijoje, bendruomenės renginiuose.

„Nuo rugsėjo 1 d. Gargždų atviras jaunimo centras sudaro sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms registruotis ir vykdyti savo veiklą kūrybinėse dirbtuvėse. Čia organizacijos gali vykdyti susirinkimus, naudotis jaunimo centro turima materialine baze, jaunimo grupės repetuoti– yra garso aparatūra, elektrinė gitara, būgnai, pianinas ir kt. instrumentai. Kviečiame jaunus žmones išnaudoti galimybes“, – sakė Rasa Petrauskienė.

Pasak jaunimo reikalų koordinatorės Adelijos Radžienės, centro direktorė Inesa Gaudutytė yra sukaupusi puikią patirtį darbo su jaunimu srityse, turi išsiugdžiusi stiprias lyderio savybes, todėl ją rekomendavo atstovauti Darbo su jaunimu taryboje prie Jaunimo reikalų departamento.

Dar viena prioritetinė kryptis – Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas bei plėtra. Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apskritasis stalas“ iš Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros programos jaunimo veiklos projektų finansavimo konkurso įgyvendina projektą „Naujas lygis: jaunimas veža Klaipėdos rajone“, kuriame daug skirtingų veiklų: dalyvavimas nacionaliniuose renginiuose, Rugsėjo 1-osios jaunimo organizacijų mugė, baidarių žygis Minijos upe, kur organizacijoms bus gera proga bendrauti ir keistis gerąja patirtimi neformalioje aplinkoje, vyks baltų, lietuvybės ženklų istorijos paskaita, diskusija ,,Kas yra lyderystė Lietuvoje: vakar, šiandien ir rytoj. Lietuvos istorijos raida ir jos lyderiai“, konkursas-protmūšis apie Lietuvos istoriją, kultūrą, tradicijas. Iš viso šioms veikloms skirta 2630 eurų.

Rugsėjo 1 d. jaunimą pakvies tradicinis jaunimo renginys „Jaunimo piknikas „Vienu ritmu“ Gargždų Jaunimo parke nuo 18 val. Čia lauks Klaipėdos rajono jaunimo organizacijų, įstaigų, teikiančių paslaugas jaunimui, mugė, sportinės varžybos, etnovalanda, jaunimo grupių pasirodymai.

Kviečiame registruotis į Klaipėdos rajono jaunimo organizacijų ir įstaigų, teikiančių paslaugas jaunimui, mugę tel. 8 616 03620 (Agnė Zabrynaitė).

Rudenį bus organizuojamas tęstinis neformalus „Vadovų klubas“ kartu su visuomene, kuriame dalyvaus ne tik jaunimo organizacijų vadovai, jaunimo darbuotojai, bet ir visi, norintys sužinoti, ką veikia jaunimas, padiskutuoti ir prisidėti prie Jaunimo politikos plėtros 2020-2023 metų programos kūrimo.

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, užtikrinanti atstovavimą jaunų žmonių interesams sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus, toliau sieks didesnio tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo, skatins tarpkultūrinį mokymąsi per tarptautinę savanorystę, atliepiant į jaunimo poreikius ieškos naujų darbo formų su jaunimu“, – užtikrino Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Rasa Petrauskienė.

Rugpjūčio 23 d. – kino vakaras po atviru dangumi, bus rodomas filmas „Gražus sūnus“. Su šiuo kino seansu bus užbaigtas Gargždų atviro jaunimo centro jaunimo grupės „Kino fanai“ projektas „Kino filmai po atviru dangumi“ (vadovė Ieva Dobravalskytė). Tą dieną nuo 15 val. – Baltijos kelio 30-mečio minėjimo renginiai, į kuriuos kviečiame dalyvauti jaunimo organizacijas – su trispalvėmis, savo atributika ar kardeliais. Težydi laisvė!

Daiva Beliokaitė

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja

Savivaldybės skiltis spausdinama pagal paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. AS-1080.


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Veikti! Kūrybiškai!

Vakar Gargždų miesto centre…

Plačiau »

Vilija BUTKUVIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar jau susitvarkėte namus prieš Kalėdas?