2019 Rugpjūčio 24
Kartu su 7 Žemaitijos rajonuose 25 000 egz. tiražu platinamu spalvotu informaciniu-reklaminiu savaitraščiu 

Į(si)gijo > į(si)gijimas

Neseniai mūsų įstaiga gavo raštą iš vienos kolegijos „Dėl aukštojo mokslo įsigyjimo“. Įdomu įdomu... Kodėl gi neįsigijus dar vieno aukštojo mokslo diplomo? Kolegijoje juk turbūt nesunku studijuoti, o ir nuotoliniu būdu štai galima...

Įdomu ir tai, ar būtinas šios kolegijos dėstytojams vidurinis išsilavinimas? Gal nebūtinas... Nes mokykloje visi mokėmės, kad priesagos -imas vedinių pamatas – veiksmažodžių būtojo kartinio laiko formos, todėl įsigijo > įsigijimas, taip pat išgyti, išgyja, išgijo – išgijimas. Dar plg.: ginti, gynė > gynimas; ryti, rijo > rijimas; kulti, kūlė > kūlimas; griūti, griuvo > griuvimas; kelti, kėlė > kėlimas.

Kai pamatas – veiksmažodžio esamojo laiko forma įsigyja, tada šaknyje rašoma balsė y – įsigyjamas, įsigyjama. Kai pamatas – bendratis įsigyti, taip pat rašoma balsė y – įsigytų, įsigydamas. Išimtis – būsimojo laiko forma: įsigyti > įsigis.

Na ir sunki ta lietuvių kalbos rašyba... O gal kolegijoje dėstys anglų kalba? Būtų puiku!

-db-

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Pasirinkimai

Šiandien „Bangoje“ pasakojame istoriją apie priekuliškio žandaro Emilio Josuttis šeimos likimą. Po daugiau nei septyniasdešimties metų savo buvusių namų Priekulėje…

Plačiau »

Vilija BUTKUVIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar Rugsėjo 1- oji Jums yra naujos išlaidos?