Diena su Lietuva širdyje

Diena su Lietuva širdyje

Jonas Paulius II apie lietuvių tautą sakė: „Tauta, kuri su tokiu ištvermingumu ir pamaldumu keliauja į tą kalną pastatyti naują kryžių, tiki gyvenimu, tiki prisikėlimu“. (Apie lietuvių tautą ir Kryžių kalną). Perfrazuojant šį šventą žmogų galima pasakyti: „Iš visų šalies kampelių keliaujanti praeitis, dabartis ir ateitis, susitikusi Lietuvos vidury, saugo istorinę atmintį ir serga Lietuva, nes žmogus, nesergantis dėl Tėvynės žemės, nėra savo krašto pilietis!“

Ariogaloj – kaip namie

Jau trečią dešimtmetį kiekvieno rugpjūčio pirmąjį šeštadienį Raseinių rajone, Ariogalos stadione, Maironio apdainuotos Dubysos slėnyje, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga suburia likimo brolius ir seseris, perėjusius devynis pragaro ratus tremtyje ir gražiausius savo gyvenimo metus prievarta atidavusius Norilsko, Novosibirsko, Omsko, Magadano, Tomsko, Igarkos, Laptevų jūros, Krasnojarsko ir kituose kančios lageriuose, bet išsaugojusius tikėjimą laisve ir nepriklausomybe. Ne visi sugrįžo pasidžiaugti gimtinės kloniais ir laukais, tūkstančiai liko šaltojoje šiaurės žemėje, bet kasmet pirmąjį rugpjūčio šeštadienį šie žmonės, paženklinti kančios ir skausmo ženklu, skuba į Dubysos slėnį, kur susitinka praeitis ir dabartis – istorijos kančių kelius nuėję mūsų seneliai ir tėvai bei jų gyvenimišką patirtį gerbiantys, šiandienos valstybę stiprinantys vaikai ir anūkai. Neapsakomai šiltas jausmas užplūsta tomis dienomis Ariogalą, kai iš visų kampelių į ją suvažiuoja dešimtys tūkstančių lietuvių, brolių latvių, estų, kitų šalių atstovai. Ir turbūt tik čia, Dubysos slėnyje, valdžios vyrai ir moterys šiltai ir nuoširdžiai bendrauja su tauta visą dieną, tik čia gali sutikti ir pabendrauti su Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku prof. Vytautu Landsbergiu, Seimo pirmininku, vicepirmininku, buvusiais ir esamais ministrais, Seimo nariais, tik čia pamatyti Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorių, maišantį didžiulį košės katilą ir vaišinantį šventės dalyvius, tik čia, pasak Kauno tremtinių choro vadovės Bronės Paulavičienės, gali pasijusti kaip namie...

Diena su Lietuva širdyje

Taigi rugpjūčio 5-ąją, šeštadienį, visa Lietuva traukė į Ariogalą, į tradicinį, jau 27 kartą vykstantį Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąskrydį, kur Šv. Mišių aukoje, kurias aukojo Kauno arkivyskupai Sigitas Tamkevičius ir Lionginas Virbalas, meldėmės už Lietuvos vaikus, stebėjome sąskrydžio ugnį, įžiebtą nuo Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje degančios Amžinosios ugnies, kurią atnešė Kauno jungtinio sveikatos klubo nariai, bėgikai iš Kauno, Prienų, Ariogalos, kitų Lietuvos vietų, klausėme daugiatūkstantinio Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių choro, kitų šventės dalyvių.

Sąskrydžio dalyvius sveikino LPTKS pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas, valstybės vadovai, o Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai savo salvėmis sveikino visus šventės dalyvius ir Tėvynę Lietuvą. Ovacijomis šventės dalyviai sutiko prof. Vytautą Landsbergį, o

G. Rutkauskas pristatė sąskrydžio rezoliucijas dėl politinės padėties šalyje, dėl istorinės atminties išsaugojimo ir įamžinimo. Savanorių kūrėjų organizacijos vadas Antanas Kliunka kreipėsi į susirinkusius informuodamas, kad būtina susitelkti Kryžkalnyje kuriamam Lietuvos partizanų žygdarbių įamžinimui.

Vyko susitikimai atskirose edukacinėse erdvėse: diskusijų palapinėje veikė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro paroda „Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“, vyko knygų pristatymai, susitikimai ir diskusijos su Seimo nariais bei režisieriaus Donato Ulvydo filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ pristatymas. Partizaninių kovų rekonstruktorių klubas „Partizanas“ kartu su jaunaisiais šauliais pristatė naujai įrengtą partizanų slėptuvę.

Šventė buvo įspūdinga, susitikimų – begalės, bet to negalima aprašyti, tą reikia pajusti. Su Lietuva širdy.

Stanislava TIJŪNAITIENĖ


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Kad tik dėl koloradų

Sugrįžusi šios savaitės viduryje alinanti šiluma, o dar ir pilnatis, matyt, veikia kasdienį gyvenimą, kuriame žmonės planuoja atostogas, konservuoja pirmąjį…

Plačiau »

Vilija BUTKUVIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas