Daugiau nei 250 senjorų šypsenų!

Daugiau nei 250 senjorų šypsenų!

Nuoširdžiai norime padėkoti tiems Lietuvos šviesuoliams, kurie pirmieji budėjo prie Trečiojo amžiaus universiteto ištakų. Nelengva buvo įsiūbuoti TAU lopšį, ne vieną barjerą teko peržengti, kol drąsios signataro dr. Medardo Čoboto idėjos pasiekė tikslą. Įregistruota įstaiga, kuri orientuotųsi į vyresniąją kartą, kviestų ją burtis, išeiti į žmones ir patikėti – parako dar yra!

Prieš penkerius metus Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė ryžosi rajone suburti pirmuosius TAU klausytojus. Kaip tarė, taip padarė. Sunkūs buvo pirmieji žingsniai, bet entuziazmas ir žemaitiškas užsispyrimas pasiekė tikslą. Direktorė sugebėjo įtikinti rajono Savivaldybę įsteigti etatą darbui su senjorais. Ir po dvejų metų jau turėjome darbščią, nuoširdžią metodininkę, neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorę Liudmilą Bakanovaitę. Džiaugiamės ir didžiuojamės Klaipėdos rajono savivaldybės dėmesiu ir parama rajono senjorams.

Šiandien Klaipėdos rajono TAU – 250 klausytojų, 7 fakultetai, išrinkta taryba, aktyvūs dekanai. Ruošdamiesi pasitikti TAU veiklos penkmetį, stabtelėjome ir apžvelgėme, kas sukrauta metų kraičio skrynion. Pirmiausia labai nustebome, kad mes jau ne tie, kurie prieš keletą metų pravėrėme šios įstaigos duris. Kažkur dingo vienatvė, ligas ir depresijas pamiršom.

O darbų kraitis nemažas. Aplankyti visi Lietuvos regionai, susipažinta su jų kultūriniu istoriniu paveldu, bažnyčių, pilių, dvarų architektūra, gėrėtasi senųjų amatų išsaugojimo ir tęstinumo tradicijomis.

Stengėmės pažinti ir kitų tautų kultūrą. Klaipėdos regionas tam labai palankus. Įdomu pagyventi „Vinetu“ kaime su indėnais, pavaikščioti Japonų sodo labirintais, brolių latvių kraštą ir kalbą pažinti.

Kiek edukacinių užsiėmimų ir paskaitų išklausyta įvairiausiomis temomis! Džiaugiamės, kad mūsų edukacinės programos peržengia auditorijų sienas ir girdimos bei matomos visame rajone. Jono Lankučio viešosios bibliotekos dėka čia vykstančios edukacinės paskaitos, renginiai transliuojami į bibliotekų filialus. Taip sudaroma galimybė visiems rajono senjorams dalyvauti švietėjiškose paskaitose.

Projekto „Draugystė veža“ maršrutai tęsiasi po visą Žemaitiją. Su Kretingos, Klaipėdos miesto, Tauragės senjorais dalijamės ne tik dalykine – metodine patirtimi, bet kartu švenčiame, vakarojame, vieni pas kitus į svečius keliaujame. Ypač įspūdingas mokslo metų užbaigimo renginys vyko prie Baltijos jūros, Karklėje. Lietuvos 100-mečio paminėti susirinko trys giminingi TAU kolektyvai, Klaipėdos, Tauragės ir mūsų rajono TAU. Patikėkit – draugystė veža!

Nuo pirmųjų TAU veiklos metų aktyviai sportuojame, šokame linijinius šokius, ant jūros kranto organizavome pirmąją Klaipėdos rajono senjorų olimpiadą ir sveikuolių gegužinę. Neseniai susikūrė pasaulio tautų šokių kolektyvas „Skinija“. Iš pradžių buvo abejonių, ar pavyks, o dabar šokėjų gretos taip išaugo, kad nebetelpam ant scenos! Ir šoka „Skinija“ ne tik savo pastogėje. Garsina TAU ir Klaipėdos rajoną visoje Vakarų Lietuvoje.

Išradingai organizuojame pirmakursių krikštynas, aktyviai įsijungiame į rajone vykstančius renginius. Ypač smagu buvo vykti į Vilnių, kur ne tik sostinės įžymybes aplankėme, bet ir susitikome su kraštiečiu profesoriumi Alvydu Jokubaičiu, klausėmės jo paskaitų ir įžvalgų apie šiandieninės Lietuvos dabartį, jos ateities perspektyvas.

Pagerbdami Žemaitijos 800-ųjų metų jubiliejų, nutarėme ne tik „žemaitiška rokouteis“, bet ir į sceną žengti. Inscenizavome Žemaitės „Marčios“ ištrauką ir pakvietėme senjorus į žemaitišką veselę su liaudies dainomis, šokiais, tradicijomis ir apeigomis.

Et, visų darbų neišvardinsi, visų į skrynią nesukiši – svarbu – esame girdimi, matomi, patys jaučiamės gyvi ir reikalingi!

Birutė PALUBINSKIENĖ

Klaipėdos rajono TAU metraštininkė ir meno vadovė

Janina SKULSKIENĖ

Klaipėdos rajono TAU tarybos pirmininkė, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos fakulteto dekanė


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Pagailo pensininkų?

Pensininkas laisvas nuo darbo,…

Plačiau »

Virginija LAPIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas