Ar norėtumėte gauti 1000 eurų pensiją?

Sakote, autorė nusišneka? Sakote, tokių pensijų Lietuvoje niekas negauna? Jūs klystate: nemaža dalis privilegijuotųjų mūsų visuomenės narių gauna ne tik nurodyto dydžio, bet ir dar didesnes pensijas.

Tai tie piliečiai, kurie nepriklausomoje Lietuvoje įteisintu įstatymu gauna ne vieną, kaip visi mirtingieji, bet dvi pensijas: valstybinę, mokamą ne iš „Sodros“, o iš vargano mūsų šalies biudžeto, ir įprastinę senatvės, t. y. „sodrinę“ .

Jei manote, kad valstybinės premijos skiriamos tik ypatingai savo šaliai nusipelniusiems žmonėms, vėl klystate. Taip, jos skiriamos ir menininkams, ir sportininkams, ir kitaip Lietuvą garsinusiems žmonėms, tačiau jų pensijos yra gerokai mažesnės už tas, kurias gauna teisėjai, prokurorai ar kiti pareigūnai.

Tarp jų rasime ir tokių, kurių darbo sąlygos yra pavojingos gyvybei, užtat jie statutinių pareigūnų pensijų galbūt yra verti. Bet tokių mūsų šalyje yra mažuma. Kur kas didesnę dalį sudaro tie pareigūnų statusą turintieji, kurie visą gyvenimą praleido šiltuose kabinetuose, nerizikuodami nei savo gyvybe, nei sveikata, nei juo labiau – patogia, sočia, socialines garantijas užtikrinančia darbo vieta.

Todėl tarp solidžią valstybinę pensiją gaunančiųjų bus ir nė karto gyvenime akis į akį su tikru nusikaltėliu nesusidūręs prokuroras, kuris taip „uoliai“ gynė viešąjį interesą, kad per tą jo „uolumą“ valstybė prarado keliolikos milijonų vertės investicijas, už kurias sumokame mes visi, mokesčių mokėtojai. Šią pensiją gaus ir darbo vietoje girtas šlitinėjęs teisėjas arba jo kolega, priėmęs ne vieną abejotiną sprendimą, kuriuo į laisvę paleisti milijonus iššvaistę įtariamieji sėkmingai pasislėpė kaimyninėse valstybėse. Šią pensiją gaus ir tie policijos tyrėjai, kurių „iš lubų“ surašyta pažyma įvėlė Lietuvą į iki šiol nematyto masto žudynių bei kitų sunkiai protu suvokiamų nusikaltimų liūną, kurio atomazgos dar nematysime mažiausiai kelerius metus.

Kad nebūčiau apkaltinta šališkumu ar nusišnekėjimu, pagelbėti, aptariant kai kam ne itin malonią temą, pasikviečiau Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentą Vaidotą Vaičaitį. Jis dar 2010 m. publikuotoje studijoje „Teisė į pensiją ir Konstitucinio teismo praktika“ išsamiai išnagrinėjo valstybinių pensijų skyrimo sąlygas, teisinius aspektus bei pagrįstai suabejojo šių privilegijų teisėtumu.

Minėtoje publikacijoje docentas, be kita ko, rašo: „Lietuva, 1990 metais paskelbusi apie nepriklausomos ir demokratinės valstybės atkūrimą, šalia socialinio draudimo pensijų sistemos paveldėjo ir statutinių tarnautojų valstybinių pensijų ir buvusių aukštų kompartijos pareigūnų vadinamųjų personalinių pensijų sistemą. Tik socialinio draudimo pensijų sistema Lietuvoje yra tiesiogiai įtvirtinta Konstitucijoje, todėl ateityje būtų galima svarstyti valstybinių pensijų sistemos, kaip skatinančios didesnę asmenų nelygybę, panaikinimo klausimą“.

Kaip manote, ar ši „ateitis“ dar neatėjo? Aš manyčiau, kad ji jau gerokai pavėlavo, o į straipsnio pavadinime iškeltą klausimą atsakyčiau taip: būtų socialiai teisinga ir moralu, kad panašias pensijas, kokias gauna teisėjai, prokurorai ir kiti pareigūnai, gautų ir buvę mokytojai, gydytojai, bibliotekininkai, statybininkai bei kiti sąžiningai visą gyvenimą Lietuvai dirbę jos piliečiai.

O kol tokių galimybių nėra, gal po 27 nepriklausomybės metų jau būtų laikas išdrįsti mūsų politikams bent pradėti diskutuoti apie valstybinių pensijų daliai pareigūnų skyrimo teisėtumą.

Palmira MART


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Kad tik dėl koloradų

Sugrįžusi šios savaitės viduryje alinanti šiluma, o dar ir pilnatis, matyt, veikia kasdienį gyvenimą, kuriame žmonės planuoja atostogas, konservuoja pirmąjį…

Plačiau »

Vilija BUTKUVIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas